1. 12. je dnem daňového poradenství: Třicetiletý vývoj směrem k digitalizaci a větší odbornosti

Publikováno 30.11.2023

Brno, 1. prosince 2023 – Profese daňového poradce v České republice se za posledních třicet let výrazně proměnila, což dokládá její dynamický rozvoj. Změny nejsou pouze v obsahu práce, ale také ve způsobu, jakým je profese vykonávána, a to zejména díky pokroku v digitalizaci. Vnímání úlohy daňového poradenství se mění nejen z pohledu klientů, ale také ve vztahu k finanční správě a veřejnosti.

Daňová problematika se stala důležitou součástí při rozhodování firem a podnikatelských rozhodnutí živnostníků. Otázku daní citlivě vnímá i veřejnost, oblast zdaňování je proto silným politickým tématem. Komora daňových poradců i daňoví poradci jsou neoddělitelnou součástí tohoto prostředí, a přestože je profese apolitická a vysoce technická a odborná, stále stojí před výzvou komunikovat složité odborné informace srozumitelně jak svým klientům, tak odborné a laické veřejnosti.

Významným faktorem, ovlivňujícím oblast zdaňování, je stále složitější daňová legislativa. Proti tomu se Komora daňových poradců snaží bojovat například v rámci připomínkových řízení k nové legislativě.  Daňoví poradci a jejich klienti se musí vypořádat nejen s komplikovanými daňovými zákony a jejich interpretací, ale také s dalšími povinnostmi, které na ně dopadají jako je boj proti praní špinavých peněz nebo rozsáhlý reporting pro finanční správu a další instituce.

Daňové poradenství v České republice je regulováno zákonem o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců, ovšem významnou roli v nastavení profesních pravidel hraje profesní samoregulace, kdy si nastavení standardů pro daňové poradenství určují sami daňoví poradci prostřednictvím interních předpisů, schvalovaných na Valných hromadách Komory. Komora se přitom vždy snažila nastavit takové prostředí a podporu pro svoje členy, aby všichni daňoví poradci, kteří chtějí odborně růst a zlepšovat svoji profesní kvalifikaci, pro to měli v rámci Komory maximum možností

Je skvělé, že digitalizaci vnímá většina daňových poradců, jako příležitost, nikoliv jako ohrožení. „Vzhledem k budoucím trendům bude klíčovou příležitostí pro obor digitalizace, která přináší automatizaci procesů a využití nástrojů umělé inteligence. Tato inovace umožňuje daňovým poradcům zaměřit se na složitější aspekty své práce a poskytovat vysoce kvalitní služby a skutečnou přidanou hodnotu svým klientům,“ říká Radek Neužil, tajemník Komory.

Ing. Radek Neužil, LL.M. 
tajemník KDP ČR

 

tel.: +420 542 422 311             
email: neuzil@kdpcr.cz   

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

 

 

T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
 
Komora daňových poradců ČR
Kozí 26/4
602 00  Brno

 

 

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 5 226 daňových poradců a eviduje 1 337 společností vykonávajících daňové poradenství.

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese https://taxadviserseurope.org/

 

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2023_12_01_1_Tricetilety_vyvoj_smerem_k_digitalizaci_a_vetsi_odbornosti.pdf 437KB Stáhnout