Soutěž o nejlepší diplomovou práci na daňové téma má svého vítěze

Publikováno 25.10.2023
Brno, 25. října 2023 – Po úspěšném ukončení letošního ročníku soutěže o nejlepší diplomovou práci na daňové téma, pořádané Komorou daňových poradců ČR, jsou nyní známi vítězové. Soutěž, která proběhla již šestým rokem, přilákala 11 diplomových prací z 9 vysokých škol.
 
Ve vzájemné shodě pak vybrala tři nejlepší práce:
 
1. místo
Tomáš Cink (VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví) – Specifika převodních cen v daňových kontrolách
2. místo
Veronika Kotlánová (VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví) – Správa daní v oblasti převodních cen ve světle judikatury
3. místo
Sára Svobodová (Univerzita Karlova, Právnická fakulta) – Paušální daň – legitimní nástroj či nedůvodná nerovnost
 
Vítězné práce splnily stanovená kritéria, zaměřily se na aktuální daňová témata a přinesly hodnotné výsledky. "Oceněné práce ukazují zájem studentů o daňovou problematiku a dávají dobrý předpoklad pro jejich další profesní uplatnění v oboru zdaňování,“ uvedl Radek Neužil, tajemník KDP ČR.
Vítězným studentům bude předáno ocenění 1. prosince 2023, během 14. ročníku odborného semináře Národní účetní rady v Praze. Studentům bude poukázána finanční odměna a nabídnuta možnost publikace redukovaného textu v odborném časopisu Komory.
 
Komora daňových poradců ČR vítá možnost rozvíjet spolupráci mezi akademickou sférou a praxí a soutěž diplomových prací je jen jedním z příkladů naplňování tohoto cíle. Pozitivní ohlasy a zájem studentů o účast v soutěži jsou povzbudivé i do budoucna a potvrzují atraktivitu daňového poradenství pro rozvoj daňově poradenské profese. 
 
Za vedení Komory blahopřejeme všem vítězným studentům!

 

Ing. Radek Neužil, LL.M. 
tajemník KDP ČR
tel.: +420 542 422 311             
email: neuzil@kdpcr.cz

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

 

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 5 162 daňových poradců a eviduje 1 335 společností vykonávajících daňové poradenství.

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese https://taxadviserseurope.org/european-register-of-tax-advisers/.

 

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2023_10_25_Soutěz_nejlepsi_diplomova_prace_na_danove_tema.pdf 512KB Stáhnout