Praktické problémy spojené s DPH podvody typu missing trader

Publikováno 05.05.2022
Praktické problémy spojené s DPH podvody typu missing trader

Chybějící daň jako podmínka nutná pro aplikaci doktríny účasti na daňovém podvodu a jak ji stanovit v případě nekontaktního článku obchodního řetězce typu missing trader.

Představujeme jedno z témat Česko-slovenského daňového fóra a panelisty z řad daňový poradců, kteří pro vás toto téma připravují k jeho prezentaci a následné diskusi v panelu se soudci Nejvyššího správního soudu a zástupci Finanční správy a Ministerstva financí.

 

Ing. Stanislav Kryl - moderátor panelu

Daňový poradce, vedoucí Sekce DPH při Odborném kolegiu KDP ČR. Stanislav Kryl je výkonný ředitel v daňovém oddělení Ernst & Young Česká republika. Absolvoval Moskevský technologický institut potravinářského průmyslu. V současnosti se specializuje na nepřímé daně, zejména na daň z přidané hodnoty. Získal bohaté zkušenosti při poskytování poradenství nadnárodním korporacím i českým společnostem napříč odvětvími. Mezi jeho klienty patří největší společnosti zejména v oblasti telekomunikací, energetiky, nemovitostí a finančních služeb. Daňové poradenství poskytuje v českém a anglickém jazyce.

 

 

Ing. Tomáš Hajdušek - panelista

Daňový poradce, vedoucí Sekce správa daní a poplatků a člen Sekce DPH při Odborném kolegiu. V roce 1992 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu řízení, obor Automatizované systémy řízení. Daňovým poradcem se stal v roce 2015. Tomáš Hajdušek je majitelem daňově poradenské společnosti Censitio s.r.o. Specializuje se na řešení daňových sporů. Přednáší pro odbornou veřejnost a publikuje do odborných periodik. V letech 2013 až 2014 zastával funkci náměstka ministra obchodu a průmyslu pro podnikání a ochranu spotřebitele. Od roku 2020 je neuvolněným náměstkem hejtmana Jihočeského kraje pro rozpočet, finance a investice.

 

 

Ing. Milan Vargan - panelista

Milan Vargan je daňovým poradcom so skúsenosťami na národnej aj medzinárodnej úrovni. Počas odbornej praxe zastával rôzne pozície v spoločnostiach KMPG i Deloitte. V súčasnosti je majiteľom a partnerom spoločnosti TAX systems. Od roku 2008 zastáva pozíciu vedúceho MLK SKDP pre oblasť DPH a od roku 2007 bol menovaný ministrom MF SR za člena Komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť DPH. Publikuje články a je skúsený lektor.

 

 

 

Seznam témat Česko-slovenského fóra
19. - 20. 5. 2022, hotel Continental Brno

  • Aktuální stav a vývoj daňové legislativy
  • Blok DPPO – Zdanitelný příjem, co má a nemá podléhat dani – aktuální judikatura a výkladové problém
  • Blok DPPO – Investice (majetek) vs. náklad – aktuální judikatura a výkladové problémy
  • Blok DPH - Převod práva nakládat jako vlastník
  • Blok DPH - Praktické problémy spojené s DPH podvody typu missing trader

Program, přednášející a přihlášky.

Česko-slovenské daňové fórum je příležitostí nejen k diskusi, ale také k navázání profesních i osobních kontaktů. Pořadatelé @Komora daňových poradců ČR a @Slovenská komora daňových poradcov se těší se setkání.