Pozvánka na kurz "EU VAT in Case Studies" se zahraniční lektorkou

Publikováno 15.07.2024

Kurz zaměřený oblast práva DPH v anglickém jazyce a to včetně aplikace rozsudků soudního dvoru Evropské unie (SDEU) v oblasti DPH se bude konat 22. 11. 2024. Cílem kurzu je prodiskutovat zásadní otázky při užití judikatury SDEU v praxi daňových poradců na základě ilustrativních případů, a přitom rozvíjet a procvičit příslušnou slovní zásobu. Obsahem kurzu bude diskuse vybraných příkladů a společné hledání vhodných řešení s pomocí judikatury SDEU.

Podklady včetně slovníčku (anglicko-českého) dostanou účastníci před kurzem. Kurz se koná hybridní formou, účastnit se tedy můžete prezenčně i online.

Obsah:

  • Funkce SDEU v prosazení práva DPH
  • Přehled příslušných právních pramenů na úrovni EU
  • Předpoklady pro aplikaci týchž právních pramenů v národních řízeních
  • Práva podle Listiny, obecných zásad práva EU a judikatury SDEU (týkající se, mimo jiné, důkazního břemena, přístupu k dokladům/důkazům, právo být slyšen, ochrana osobních či obchodních údajů, práva v rámci mezinárodní výměně informací)
  • Sankční režimy a spjatá práva
  • Vrácení nadměrných daní včetně případného nároku na úroky a nároku podle judikatury ve věci Reemtsma (a násl.)

Lektorka Stefanie Geringer je certifikovaná daňová poradkyně a manažerka ve společnosti BDO v Rakousku se specializací na právo DPH Evropské unie. V této oblasti dále působí jako odborná asistentka a habilitační kandidátka na katedře finančního práva na Univerzitě ve Vídni. Lektorka rozumí i mluví česky.

Více informací a registrace.