Konference a semináře

Professional Judgment in Tax Planning - CFE European Conference on Tax Advisers’ Professional Affairs

Publikováno 09.11.2021

Tentokrát  proběhne konference virtuálně v online prostředí. Stěžejním bodem programu je téma nastavení etické laťky v oblasti daňového poradenství a plánování, ve spojení s profesním úsudkem daňového experta. Zástupci z rozličných oblastí se pokusí nastínit pohledy z různých perspektiv, diskutovat zájmy a názory vzešlé a vyplývající z proběhlých průzkumů a šetření, přičemž se pokusí nalézt průsečík mezi činností poradce takovou, která sice v maximální možné míře chrání a hájí zájmy klienta, zároveň je však schopna se obloukem vyhnout zneužití daňového plánování. Registrace je možná zde.