Nabídka školení a kurzů

Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

Daňová kriminalita - aktuální otázky

Komora daňových poradců ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy připravila jednodenní specializovaný kurz na téma daňové kriminality.

Harmonogram školení, 14. října 2022

8:30 – 9:50 „Trestněprávní aspekty daňového práva“
úvod k daním, poplatkům a jiným obdobným peněžitým plněním ve vazbě na trestněprávní otázky
daňový řád – principy a specifika aplikace v trestněprávních otázkách
sankce podle daňového řádu a jiných daňových předpisů
zásada “ne bis in idem” z pohledu daňového procesu
prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., děkan Právnické fakulty  Univerzity Karlovy, vedoucí katedry finančního práva a finanční  vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D., odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy
 
9:50 – 10:00 Přestávka
 
10:00 – 11:30 „Trestný čin zkrácení daně podle § 240 tr. zákoníku“
výklad znaků a typických způsobů páchání trestného činu
příprava a vývojová stadia trestného činu 
JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky
 
11:30 – 11:40 Přestávka 
 
11:40 – 13:20
1) „Typické situace, kdy podnikatele “zasáhne” trestní právo daňové a jak jim čelit“
2) „Zásada zákazu nucení k sebeobviňování“
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., advokát
 
 
13:20 – 14:20 Přestávka, oběd
 
14:20 – 15:50
1) „Trestný čin neodvedení daně podle § 241 tr. zákoníku“
2) „Podmínky účinné lítosti u daňových trestných činů (§§ 33, 242 tr. zákoníku)“
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D., odborný asistent katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy
 
15:50 – 16:00 Přestávka
 
16:00 – 17:30 „Vybrané otázky daňového trestního řízení“ 
zajištění věcí a majetku
prohlídky u daňových poradců
problematika mlčenlivosti a jejich průlomů u správců daní a daňových poradců
princip nemo tenetur se ipsum accusare
dokazování v daňovém trestním řízení
JUDr. Ing. Jan Vučka, advokát

Organizační pokyny

Termín konání
14. října, od 8:30 do 17:30 hodin

Místo konání
Prezenčně: Univerzita Karlova, Právnická fakulta nám. Curieových 901/7, Praha
Live stream: Webmeeting

Formu účasti na kurzu si vyberte v termínech níže.

V ceně je zahrnuta přednáška, podkladové materiály, drobné občerstvení pro prezenční účastníky. V ceně není zahrnut oběd.

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Související produkty

Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 3. vydání Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 3. vydání
3 190 Kč s DPH
Zbývá 2 ks skladem
Ekonomická kriminalita očima policejního orgánu Ekonomická kriminalita očima policejního orgánu
290 Kč s DPH
Zbývá 2 ks skladem
Vzory podání a smluv s vysvětlivkami Vzory podání a smluv s vysvětlivkami
1 390 Kč s DPH
Skladem