Daňová kriminalita - aktuální otázky
Ing. Vít Šelešovský
selesovsky@kdpcr.cz +420 731 677 622

Daňová kriminalita - aktuální otázky - Praha

pokročilý
Doporučená úroveň znalostí

Formát události

Kurzy a semináře

Téma

Daně

Právo

Doporučená cílová skupina

Veřejnost Student Spolupracovník daňového poradce Asistent daňového poradce Daňový poradce

Komora daňových poradců ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy připravila jednodenní specializovaný kurz na téma daňové kriminality.

Harmonogram školení, 13. října 2023

8:30 – 9:45

Trestněprávní aspekty daňového práva

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.

09:45 – 10:00

přestávka

10:00 – 11:30 

Trestný čin zkrácení daně podle § 240 tr. zákoníku

JUDr. František Púry, Ph.D.

11:30 - 11:40

přestávka

11:40 - 13:20

1) „Trestný čin neodvedení daně podle § 241 tr. zákoníku“
2) „Podmínky účinné lítosti u daňových trestných činů (§§ 33, 242 tr. zákoníku)“

doc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.

13:20 – 14:20

přestávka na oběd

14:20 – 15:50

Typické případy, s nimiž se setká obhájce v rámci obhajoby v řízeních o daňových trestných činech“

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
Mgr. Patrik Koželuha, Ph.D.

15:50 - 16:00

přestávka

16:00 - 17:00

„Missing Trader a prevence trestní odpovědnosti“

JUDr. Ing. Jan Vučka 

 

Termíny - Praha:

Přílohy

Soubory ke stažení

Přednášející

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Mgr. Patrik Koželuha, Ph.D.

advokát

doc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.

katedra trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

JUDr. František Púry, Ph.D.

předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.

advokát

JUDr. Ing. Jan Vučka

advokát

JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.

odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Organizační pokyny

Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy
KPV

Související produkty