Vratislav Mánek
manek@kdpcr.cz +420 602 595 392

Zdaňování v neziskovém sektoru - Praha

středně pokročilý
Doporučená úroveň znalostí

Formát události

Přednáška

Téma

Daně

Účetnictví

Právo

Doporučená cílová skupina

Veřejnost Spolupracovník daňového poradce Asistent daňového poradce Daňový poradce

Seminář bude možné absolvovat pouze v prezenční formě.

Proč se semináře zúčastnit? Jak vyplynulo, z minulo ročních seminářů, diskuse nad daněmi v neziskovém sektoru mají význam a jsou přínosné. Členové Sekce Odborného kolegia KDP ČR pro zdaňování neziskových organizací si tedy opět připravili několik témat s cílem na problémy a nejednoznačnost řešení upozornit. Přijďte si jejich názory poslechnout a diskutovat o nich. Odnesete si určitě nový pohled na diskutovanou problematiku a třeba i posun v řešení otázek, které Vás napadají.

Seminář je určen daňové poradce, auditory, účetní, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost. 

Vyberte místo konání:

Termíny - Praha:

Pro vybranou variantu není vypsaný žádný termín.

Obsahová náplň

(Ne)známé účetní, daňové a právní chytáky a zvláštnosti

  • Daňové důsledky přijetí daru kryptoaktiva - Simona Pacáková
  • Pojem „spolková činnost“ ve světle rozsudků NSS - Lenka Deverová
  • Dobročinná aukce - Petr Beránek
  • Dar jako odčitatelná položka - Jaromír Adamec
  • Zdanění poskytnutého příspěvku nebo podpory členovi spolku - Pavel Lampa

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen především členům KDP ČR, asistentům DP evidovaným v seznamu KDP ČR, dále jejich spolupracovníkům a daňově poradenským společnostem. Dále je určen také pro auditory, účetní, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost.

Organizační pokyny

Seminář bude možné absolvovat pouze v prezenční formě.

Účastnický poplatek zahrnuje 1 školící den, drobné občerstvení (káva, minerálka) a nelze ho nijak krátit. Platbu poukazujte na základě vystavené a zaslané výzvy k úhradě, která je systémem zasílána automaticky, po vytvoření objednávky.

Ubytování ani obědy nezajišťujeme.

Časový rozvrh semináře:
9:00 - 14:00 (prezence od 8:30)

Počet hodin KPV: 5

Doporučení na ubytování

Na tomto semináři ubytování nezajišťujeme.

Související produkty