Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: 542422329

Konference k One Stop Shop režimu DPH

Centrum daňových studií při Katedře obchodu a financí Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze pořádá ve spolupráci s Komorou daňových poradců ČR konferenci za podpory Generálního finančního ředitelství ČR a International Fiscal Association Česká republika.

        

Režim One Stop Shop je určen zejména pro online prodejce (např. prostřednictvím Amazonu) a mění rámec pravidel registrace k DPH z titulu zasílání zboží a poskytuje online prodejcům možnost registrace pouze v jedné další členské zemi pro potřeby celé EU (vyjma domovské země), místo stávající povinnosti registrovat se individuálně v každé cílové zemi, kam je zboží zasíláno.

První říjen roku 2020  je zároveň prvním dnem, kdy je možné se do režimu One Stop Shop registrovat a aplikace nových pravidel bude zahájena počínaje lednem 2021.

Na konferenci budou představeny detaily procesu registrace a fungování systému, které budou ke dni konference známy.

Obsahová náplň

Dle předběžného příslibu se konference zúčastní přední odborníci na DPH (změna vyhrazena):

  • Mgr. Jiří Hrdina (Generální finanční ředitelství ČR)
  • Ing. Alexandr Chmelík (Generální finanční ředitelství ČR)
  • Ing. Radka Mašková (daňový poradce, Deloitte Česká republika)
  • Ing. Blanka Mattauschová (Generální finanční ředitelství ČR)
  • Ing. Martin Sádovský (Generální finanční ředitelství ČR)
  • Ing. Filip Sinecký (daňový poradce, EDAAT, s.r.o.) 
  • Ing. Petra Pospíšilová (daňová poradkyně, prezidentka KDP ČR)
  • Mgr. Ing. Petr Toman (daňový poradce, KPMG Česká republika)
  • Ing. Hana Zídková (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Program bude upřesněn.

Organizační pokyny

Poznámka: V případě nouzových opatření či situace, která zamezí pořádání kontaktní konference, proběhne akce online v prostředí MS Teams.

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310707 01.10.2020 2020-10-01T10:00:00+02:00 - 01.10.2020 2020-10-01T16:00:00+02:00 Praha 6 13 Ing. Blanka Mattauschová
Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Ing. Petra Pospíšilová
Ing. Petr Toman
Hana Zídková
přihlásit na termín

Přednášející

Na konferenci vystoupí přední odborníci na DPH z Finanční správy, poradenského sektoru a akademické sféry.

Ing. Blanka Mattauschová

Ing. Blanka Mattauschová

Generální finanční ředitelství

Ing. Lukáš  Moravec, Ph.D.

Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Katedra obchodu a financí Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze

Ing. Petra Pospíšilová

Ing. Petra Pospíšilová

Prezidentka KDP ČR, daňová poradkyně ve společnosti ČSOB, a.s., viceprezidentka Confédération Fiscale Européenne (CFE)

Ing. Petr Toman

Ing. Petr Toman

daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, člen Sekce daně z přidané hodnoty a člen Sekce pro otázky profese daňového poradce při Odborném kolegiu KDP ČR

Hana Zídková

Hana Zídková

Katedra veřejných financí FFÚ Vysoké školy ekonomické v Praze, daňová poradkyně, členka Sekce daň z přidané hodnoty při Odborném kolegiu KDP ČR, zkušební komisařka garantující daňovou část profesní zkoušky auditora.