Nabídka školení a kurzů

Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: 542422329

Konference k One Stop Shop režimu DPH

Centrum daňových studií při Katedře obchodu a financí Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze pořádá ve spolupráci s Komorou daňových poradců ČR konferenci za podpory Generálního finančního ředitelství ČR a International Fiscal Association Česká republika.
 

        

Režim One Stop Shop je určen zejména pro online prodejce (např. prostřednictvím Amazonu) a mění rámec pravidel registrace k DPH z titulu zasílání zboží a poskytuje online prodejcům možnost registrace pouze v jedné další členské zemi pro potřeby celé EU (vyjma domovské země), místo stávající povinnosti registrovat se individuálně v každé cílové zemi, kam je zboží zasíláno.

První říjen roku 2020 byl původně prvním dnem, kdy mělo být možné se do režimu One Stop Shop registrovat. V průběhu července 2020 byl ale posunut termín registrace do nového režimu na 1. dubna 2021. Aplikace nových pravidel One Stop Shop v praxi byla plánována na začátek roku 2021, ale aktuálně byla odložena na 1. červenec 2021.

Konference se uskuteční dne 11. února 2021. Kvůli stále trvajícím zhoršeným epidemiologickým podmínkám proběhne konference on-line formou.

Obsahová náplň

Na konferenci vystoupí:

 • Mgr. Jiří Hrdina (Generální finanční ředitelství ČR)
 • Ing. Alexandr Chmelík (Generální finanční ředitelství ČR)
 • Ing. Radka Mašková (daňový poradce, Deloitte Česká republika)
 • Ing. Blanka Mattauschová (Generální finanční ředitelství ČR)
 • Ing. Martin Sádovský (Generální finanční ředitelství ČR)
 • Ing. Filip Sinecký (daňový poradce, EDAAT, s.r.o.) 
 • Ing. Petra Pospíšilová (daňová poradkyně, prezidentka KDP ČR)
 • Mgr. Ing. Petr Toman (daňový poradce, KPMG Česká republika)
 • Ing. Hana Zídková (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Podrobný program najdete zde.

Organizační pokyny

Poznámka: Organizátoři akce vzhledem k aktuální epidemiologické situaci rozhodli , že se konference uskuteční on-line v prostředí MS Teams.

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

Na konferenci vystoupí přední odborníci na DPH z Finanční správy, poradenského sektoru a akademické sféry.

Ing. Jiří Hrdina

Ing. Jiří Hrdina

V současné době pracuje na Generálním finančním ředitelství, na oddělení mezinárodní spolupráce - nepřímé daně. Je členem projektového týmu One Stop Shop.

Ing. Radka Mašková

Ing. Radka Mašková

Ředitelka v týmu nepřímých daní v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Specializuje na poradenské služby v oblasti nepřímých daní zejména DPH a správy daní, zejména vedení daňových kontrol. Má dlouholeté zkušenosti s poskytováním poradenských služeb místním i nadnárodním klientům. Radka Mašková je členkou KDP ČR a daňovou poradkyní s více než dvacetiletou praxí, je členkou mezinárodní sítě odborníků The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Získala titul MBA na Sheffield Hallam University a členkou řídícího výboru české pobočky IFA.

Ing. Blanka Mattauschová

Ing. Blanka Mattauschová

ředitel odboru nepřímých daní, Generální finanční ředitelství

Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Katedra obchodu a financí Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze

Ing. Petra Pospíšilová

Ing. Petra Pospíšilová

Prezidentka KDP ČR, daňová poradkyně ve společnosti ČSOB, a.s.

Ing. Martin Sádovský

Ing. Martin Sádovský

V současné době pracuje na Generálním finančním ředitelství na oddělení daně z přidané hodnoty. Je členem pracovní skupiny pro oblast nepřímých daní v Radě Evropské unie, kde se podílí na tvorbě legislativních návrhů pro oblast DPH.

Ing. Filip Sinecký

Ing. Filip Sinecký

daňový poradce, člen sekce DPH a dále člen IFA (Inernational Fiscal Association). Filip je autorem desítek odborných článků zaměřených na daňovou a účetní problematiku; přednáší a vede odborné semináře se zaměřením na daně a účetnictví na ČZU v Praze a několik let se profesně i lektorsky věnuje problematice zdanění a fungování on-line businessu (např. Amazon apod.).

Ing. Petr Toman

Ing. Petr Toman

daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, člen Sekce daně z přidané hodnoty a člen Sekce pro otázky profese daňového poradce při Odborném kolegiu KDP ČR

Hana Zídková

Hana Zídková

Katedra veřejných financí FFÚ Vysoké školy ekonomické v Praze, daňová poradkyně, členka Sekce daň z přidané hodnoty při Odborném kolegiu KDP ČR, zkušební komisařka garantující daňovou část profesní zkoušky auditora.