Konference a semináře

Kurzy daňové a účetní němčiny - online

Publikováno 29.08.2021

Kurzy daňové a účetní němčiny mají za cíl procvičit profesní slovní zásobu, prodiskutovat dané téma a zopakovat důležité gramatické jevy. Kurzy pořádáme ve třech různých úrovních a maximální počet účastníků je 6 v jedné skupině. Účastníci tedy budou mít dostatečný prostor pro aktivní zapojení při procvičování svých jazykových dovedností. Podklady budou zaslány vždy písemně dopředu a jejich součástí bude i klíč ke cvičením. Každý kurz má 10 lekcí v rozsahu 60 minut.

Nabídka kurzů níže je označena podle doporučené vstupní úrovně znalosti němčiny dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

A2 - začátečníci

B1 - středně pokročilí

B2 - pokročilí