Nabídka školení a kurzů

Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

Daňová a účetní němčina - začátečníci /A2/ ON-LINE

Tento kurz je určen pro pracovníky v oblasti daní a účetnictví, kteří potřebují porozumět a komunikovat s klienty, kolegy či úředníky v německém jazyce. Cílem kurzu je procvičit profesní slovní zásobu, prodiskutovat daná témata a zopakovat důležité základní gramatické jevy. Vhodná vstupní úroveň jazyka je A2. Texty k daným tématům budeme překládat společně a budeme se zaměřovat na použití odborné slovní zásoby v praxi. Tempo bude pozvolné. Podklady dostanete vždy písemně dopředu a jejich součástí bude i klíč ke cvičením. Součástí kurzu je zasílání tzv. výzev. (jeden týden v měsíci máte příležitost si každý den zopakovat gramatiku a připomenout si odbornou slovní zásobu).

Obsahová náplň

Obsah kurzu

 1. lekce  Profesní část: Spotřební daň
 Jazyková část: Souvětí souřadné a podřadné, párové spojky
 2. lekce  Profesní část: DPH a cla 
 Jazyková část: Trpný rod (průběhový, stavové pasivum), příčestí přítomné a minulé 
 3. lekce  Profesní část: DPPO, různé typy společností  
 Jazyková část: Způsob. slovesa ve vedlejších větách a Ersatzinfinitiv, časové spojky 
 4. lekce  Profesní část: Účetnictví
 Jazyková část: Vztažné věty, ukazovací zájmena der, derselbe, derjenige
 5. lekce  Profesní část: Rozvaha, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení
 Souhrnné opakování 1.-4. lekce
 6. lekce  Profesní část: DPFO, politika zaměstnanosti 
 Jazyková část: Konjunktiv préterita a opisný tvar würde+inf., několikanásobný zápor
 7. lekce  Profesní část: Kapitál; Srážková daň  
 Jazyková část: Infinitiv závislý na podstatném a přídavném jménu, infinitiv závislý na slovesu, slovesa haben a sein ve spojení s infinitivem s zu
 8. lekce  Profesní část: DNV, DNNV
 Jazyková část: infinitivní konstrukce nahrazující vedlejší větu, vazby sloves, podstatných a přídavných jmen
 9. lekce  Profesní část: SID; daň darovací 
 Jazyková část: vazby sloves, podstatných a přídavných jmen
 10. lekce  Souhrnné opakování

 

Termíny: vždy středa 20:30-21:30 2x v měsíci
2022: 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.,
2023: 11.1., 25.1., 8.2.

Organizační pokyny

Kurz proběhne on-line formou prostřednictvím webové aplikace webmeeting. Pro účastníky bude vytvořena stálá místnost, na kterou obdrží link v týdnu před konáním první lekce. Podmínkou je uhrazené kurzovné.

Po skončení kurzu v únoru 2023 bude následně otevřen kurz navazující.

 

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310605 21. 09. 2022 ‑ 08. 02. 2023(St‑St) 2022-09-21T00:00:00+02:00 2023-02-08T00:00:00+01:00 ON-LINE 3 Mgr. Marcela Svatková
přihlásit na termín

Přednášející

Mgr. Marcela Svatková

Mgr. Marcela Svatková

Lektorka anglického a německého jazyka a prokuristka jazykové školy. S KDP spolupracuje již 10 let a má bohaté zkušenosti s prezenční i online výukou daňových poradců a další odborné veřejnosti v oblasti daňové a účetní angličtiny a němčiny. Zaměřuje se na skupinové i individuální lekce, při kterých využívá vlastní materiály připravené podle individuálních potřeb studentů. Angličtinu i němčinu vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze. Zkušenosti s německým jazykem získala studiem v Pasově, prací v Regensburku a Aschau am Inn. Anglický jazyk zdokonalila v Londýně, kde pracovala a navštěvovala různé jazykové kurzy.

Doporučené publikace