Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

Daňová a účetní němčina - pokročilí /B2/ ON-LINE

Cílem kurzu je procvičit profesní slovní zásobu, prodiskutovat aktuální témata a zopakovat důležité gramatické jevy. Vhodná vstupní úroveň jazyka je B2. Lekce budou zaměřeny na komunikaci a nácvik modelových situacích. Jednotlivá setkání nemají pevné téma, ale články k diskuzím se budou odvíjet od aktuálních právě diskutovaných témat. Podklady dostanete vždy písemně dopředu a jejich součástí bude i klíč ke cvičením.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je pokračováním loňského kurzu a je určen pro pracovníky v oblasti daní a účetnictví, kteří potřebují komunikovat s klienty, kolegy či úředníky v německém jazyce.

Ve skupině bude maximálně 6 účastníků.

Obsahová náplň

 1. lekce  Profesní část: Aktuální daňová a účetní témata
 Jazyková část: Souvětí souřadné a podřadné, párové spojky, způsobové věty je-desto
 2. lekce  Profesní část: Aktuální daňová a účetní témata
 Jazyková část: Trpný rod (průběhový, stavové pasivum), příčestí přítomné a minulé, dvojice tranzitivních a intranzitivních sloves 
 3. lekce  Profesní část: Aktuální daňová a účetní témata
 Jazyková část: Způsob. slovesa ve vedlejších větách a Ersatzinfinitiv v minulosti, časové spojky 
 4. lekce  Profesní část: Aktuální daňová a účetní témata
 Jazyková část: Vztažné věty, ukazovací zájmena der, derselbe, derjenige, tvoření vedlejších vět vztažných z participiálních vazeb a naopak 
 5. lekce  Profesní část: Aktuální daňová a účetní témata
 Souhrnné opakování 1.-4. lekce
 6. lekce  Profesní část: Aktuální daňová a účetní témata
 Jazyková část: Konjunktiv préterita a opisný tvar würde+inf., Konjunktiv plusquamperfekta, několikanásobný zápor, možnost překladu českého ani
 7. lekce  Profesní část: Aktuální daňová a účetní témata
 Jazyková část: Infinitiv závislý na podstatném a přídavném jménu, infinitiv závislý na slovesu, slovesa haben a sein ve spojení s infinitivem s zu, porušování větného rámce
 8. lekce  Profesní část: Aktuální daňová a účetní témata
 Jazyková část: infinitivní konstrukce nahrazující vedlejší větu s dass, damit, (an)statt…dass a ohne……dass
 9. lekce  Profesní část: Aktuální daňová a účetní témata
 Jazyková část: Vedlejší věty podmínkové- přirovnávací způsobové věty (als ob), vedlejší věty účinkové (zu…., als dass) vazby sloves, podstatných a přídavných jmen 
 10. lekce  Souhrnné opakování

Termíny: vždy úterý 20:30-21:30
2021: 12.10., 9.11., 7.12.,
2022: 11.1., 25.1., 8.2., 8.3., 12.4.,10.5., 7.6.

Organizační pokyny

Kurz proběhne on-line formou prostřednictvím MS Teams. Pro účastníky bude vytvořena stálá místnost, na kterou obdrží link v týdnu před konáním první lekce. Podmínkou je uhrazené kurzovné.

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310605 12.10.2021 2021-10-12T00:00:00+02:00 - 07.06.2022 2022-06-07T00:00:00+02:00 ON-LINE 0 Mgr. Marcela Svatková
přihlásit na termín

Přednášející

Mgr. Marcela Svatková

Mgr. Marcela Svatková

Lektorka anglického a německého jazyka a prokuristka jazykové školy. S KDP spolupracuje již 10 let a má bohaté zkušenosti s prezenční i online výukou daňových poradců a další odborné veřejnosti v oblasti daňové a účetní angličtiny a němčiny. Zaměřuje se na skupinové i individuální lekce, při kterých využívá vlastní materiály připravené podle individuálních potřeb studentů. Angličtinu i němčinu vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze. Zkušenosti s německým jazykem získala studiem v Pasově, prací v Regensburku a Aschau am Inn. Anglický jazyk zdokonalila v Londýně, kde pracovala a navštěvovala různé jazykové kurzy.

Doporučené publikace