Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

Daňová a účetní němčina - středně pokročilí /B1/ ON-LINE

Cílem kurzu je procvičit profesní slovní zásobu, prodiskutovat dané téma a zopakovat důležité gramatické jevy. Vhodná vstupní úroveň jazyka je B1. Jednotlivá setkání na sebe nenavazují, budou vždy zaměřena na dané téma, které bude prokládáno gramatikou a zajímavými aktuálními tématy. Podklady dostanete vždy písemně dopředu a jejich součástí bude i klíč ke cvičením.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro pracovníky v oblasti daní a účetnictví, kteří potřebují komunikovat s klienty, kolegy či úředníky v německém jazyce.

Ve skupině bude maximálně 6 účastníků.

Obsahová náplň

1. lekce  Profesní část: Spotřební daň
 Jazyková část: Souvětí souřadné a podřadné, párové spojky
 2. lekce  Profesní část: DPH a cla 
 Jazyková část: Trpný rod (průběhový, stavové pasivum), příčestí přítomné a minulé 
 3. lekce  Profesní část: DPPO, různé typy společností  
 Jazyková část: Způsob. slovesa ve vedlejších větách a Ersatzinfinitiv, časové spojky 
 4. lekce  Profesní část: Účetnictví
 Jazyková část: Vztažné věty, ukazovací zájmena der, derselbe, derjenige
 5. lekce  Profesní část: Rozvaha, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení
 Souhrnné opakování 1.-4. lekce
 6. lekce  Profesní část: DPFO, politika zaměstnanosti 
 Jazyková část: Konjunktiv préterita a opisný tvar würde+inf., několikanásobný zápor
 7. lekce  Profesní část: Kapitál; Srážková daň  
 Jazyková část: Infinitiv závislý na podstatném a přídavném jménu, infinitiv závislý na slovesu, slovesa haben a sein ve spojení s infinitivem s zu
 8. lekce  Profesní část: DNV, DNNV
 Jazyková část: infinitivní konstrukce nahrazující vedlejší větu, vazby sloves, podstatných a přídavných jmen
 9. lekce  Profesní část: SID; daň darovací 
 Jazyková část: vazby sloves, podstatných a přídavných jmen
 10. lekce  Souhrnné opakování

Termíny: vždy úterý 20:30-21:30
2021: 5.10., 26.10., 2.11., 30.11.,
2022: 4.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5., 31.5.

Organizační pokyny

Kurz proběhne on-line formou prostřednictvím MS Teams. Pro účastníky bude vytvořena stálá místnost, na kterou obdrží link v týdnu před konáním první lekce. Podmínkou je uhrazené kurzovné.

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310605 05.10.2021 2021-10-05T00:00:00+02:00 - 31.05.2022 2022-05-31T00:00:00+02:00 ON-LINE 3 Mgr. Marcela Svatková
přihlásit na termín

Přednášející

Mgr. Marcela Svatková

Mgr. Marcela Svatková

Lektorka anglického a německého jazyka a prokuristka jazykové školy. S KDP spolupracuje již 10 let a má bohaté zkušenosti s prezenční i online výukou daňových poradců a další odborné veřejnosti v oblasti daňové a účetní angličtiny a němčiny. Zaměřuje se na skupinové i individuální lekce, při kterých využívá vlastní materiály připravené podle individuálních potřeb studentů. Angličtinu i němčinu vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze. Zkušenosti s německým jazykem získala studiem v Pasově, prací v Regensburku a Aschau am Inn. Anglický jazyk zdokonalila v Londýně, kde pracovala a navštěvovala různé jazykové kurzy.

Doporučené publikace