Potvrzená účast soudců NSS a zástupců MF a GFŘ na Česko-slovenském daňovém fóru 2022

Publikováno 28.04.2022

Jsme velmi rádi, že mezi účastníky Česko-slovenského fóra jsou potvrzení zástupci i z NSS, MF a GFŘ. V úvodu semináře vystoupí předseda NSS JUDr. PhDr. KAREL ŠIMKA, Ph.D., LL.M., náměstek ministra financí pro daně a cla Ing. STANISLAV KOUBA, Ph.D., a zástupce generálního ředitele Generálního finančního ředitelství ČR Ing. JAN RONOVSKÝ.

Obdobně budou zastoupeni také představitelé institucí ze Slovenska. Česko-slovenské fórum bude příležitostí nejen k odborné debatě, ale i k neformálnímu osobnímu setkání účastníků. Na seminář je stále možné se přihlásit na stránkách Komory, a to na celý program nebo na jednotlivé dny, vždy s možností účasti na společenském večeru.  Fórum se uskuteční v hotelu Continental, Kounicova 6, Brno, 19. - 20. května 2022. Pořadatelé @Komora daňových poradců ČR a @Slovenská komora daňových poradcov se těší na setkání.

Tématy semináře jsou DPPO - Zdanitelný příjem, co má a nemá podléhat dani; DPPO – Investice (majetek) vs. náklad; DPH - Převod práva nakládat jako vlastník; DPH - Praktické problémy spojené s DPH podvody typu missing trader, vždy v kontextu aktuální judikatury a výkladových problémů.

Program a přihláška ČS-SK fóra