• Informace
  • Česko-slovenské daňové fórum
Informace

Česko-slovenské daňové fórum

 


 

Komora daňových poradců ČR ve spolupráci
se Slovenskou komorou daňových poradců pořádá

XIII. ročník diskusního semináře
Česko-slovenské fórum

Diskuse k tématům se soudci Nejvyššího správního soudu.

19. – 20. května. 2022 - Hotel Continental, Brno

Už jen měsíc zbývá do zahájení diskusního semináře Česko-slovenské fórum 2022, diskusního semináře daňových poradců, soudců NSS a zástupců MF a finančních správ z České republiky a Slovenska. V úvodu vystoupí zástupci ministerstev financí a finančních správ z ČR a SR k aktuálnímu stavu a vývoji daňové legislativy.

Hlavní témata semináře jsou:
DPPO

blok 1 - Zdanitelný příjem, co má a nemá podléhat dani – aktuální judikatura a výkladové problémy
blok 2 - Investice (majetek) vs. náklad – aktuální judikatura a výkladové problémy.
DPH

blok 1 - Převod práva nakládat jako vlastník
blok 2 - Praktické problémy spojené s DPH podvody typu missing trader


Česko-slovenské fórum je příležitostí nejen k diskusi, ale také k navázání profesních i osobních kontaktů. Akce se uskuteční v hotelu Continental, Kounicova 6, Brno, 19. - 20. května 2022. Pořadatelé Komora daňových poradců ČR a Slovenská komora daňových poradcov se těší se setkání.


Program diskusního semináře

čtvrtek 19. května 2022

 09.00 - 10.00

 Registrace účastníků

 10.00 - 10.15

 Úvodní slovo

 Ing. PETRA POSPÍŠILOVÁ, prezidentka Komory daňových poradců ČR
 Ing. JOZEF DANIS, prezident Slovenskej komory daňových poradcov

 10.15 - 11.30

 Aktuální stav a vývoj daňové legislativy

Ing. STANISLAV KOUBA, Ph.D., náměstek ministra financí pro daně a cla MF ČR
Ing. JAN RONOVSKÝ, zástupce generálního ředitele Generálního finančního ředitelství ČR
JUDr. PhDr. KAREL ŠIMKA, Ph.D., LL.M., předseda Nejvyššího správního soudu ČR
Ing. ĽUBOŠ JANČÍK, štátny tajomník MF SR
Ing. JIŘÍ ŽEŽULKA, prezident Finančnej správy SR

 11.30 - 12.30

 Oběd

 12.30 - 14.30

 Blok DPPO – Zdanitelný příjem, co má a nemá podléhat dani – aktuální judikatura a výkladové problémy

 MODERÁTOR 
 Ing. Bc. JIŘÍ NESROVNAL

 PANELISTÉ
 Ing. Bc. JIŘÍ NESROVNAL, daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob při Odborném kolegiu KDP ČR
 Ing. VLADIMÍRA MAČUHOVÁ, daňový poradca, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb, člen metodicko-legislatívnej komisie pre DPH SKDP

 DISKUSE
 Diskuse účastníků za účasti soudců Nejvyššího správního soudu ČR a SR

 14.30 - 15.00

 Přestávka na kávu

 15.00 - 17.00

 Blok DPPO – Investice (majetek) vs. náklad – aktuální judikatura a výkladové problémy

 MODERÁTOR 
 Ing. Bc. JIŘÍ NESROVNAL

 PANELISTÉ
 Ing. Bc. JIŘÍ NESROVNAL, daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob při Odborném kolegiu KDP ČR
 Mag. BRANISLAV KOVÁČ, daňový poradca, člen prezídia SKDP, vedúci metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo, člen metodicko-legislatívnej komisie pre správu daní a miestne dane, člen  metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb SKDP
 Ing. RÓBERT KALMÁR, zastupujúci člen MLK pre účtovníctvo SKDP za spoločnosť VGD SLOVAKIA, s. r. o.

 DISKUSE
 Diskuse účastníků za účasti soudců Nejvyššího správního soudu ČR a SR

 19.00 - 24.00

 Společenský večer - pohoštění a sklenka vína s cimbálovou muzikou

 

 

pátek 20. května 2022

 08:30 - 09:00

 Registrace účastníků druhého dne

 09.00 - 10.45

 Blok DPH - Převod práva nakládat jako vlastník

 MODERÁTOR 
 Ing. STANISLAV KRYL, daňový poradce, vedoucí Sekce DPH při Odborném kolegiu KDP ČR

 PANELISTÉ
 Ing. PETRA NĚMCOVÁ, daňová poradkyně, členka Sekce DPH při Odborném kolegiu KDP ČR
 Ing. MIRIAM PATIOVÁ, daňový poradca, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb, člen metodicko-legislatívnej komisie pre DPH SKDP

 DISKUSE
 Diskuse účastníků za účasti soudců Nejvyššího správního soudu ČR a SR

 10.45 - 11.15

 Přestávka na kávu

 11.15 - 13.00

 Blok DPH - Praktické problémy spojené s DPH podvody typu missing trader

 MODERÁTOR 
 Ing. STANISLAV KRYL, daňový poradce, vedoucí Sekce DPH při Odborném kolegiu KDP ČR

 PANELISTÉ
 Ing. TOMÁŠ HAJDUŠEK, daňový poradce, vedoucí Sekce správa daní a poplatků a člen Sekce DPH při Odborném kolegiu KDP ČR
 Ing. MILAN VARGAN, daňový poradca, vedúci metodicko-legislatívnej komisie pre DPH, člen metodicko-legislatívnej komisie pre správu daní a miestne dane SKDP

 DISKUSE
 Diskuse účastníků za účasti soudců Nejvyššího správního soudu ČR a SR

 13.00

 Závěr diskusního semináře - oběd

   

 


Společenský program

Účastníci Česko-slovenského fóra se mohou těšit na společenský večer s pohoštění a sklenkou vína u cimbálové muziky.

 


Přihláška

 


Místo konání a ubytování

ČS-SK fórum se koná v hotelu Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno, Česká republika.

Ubytování si můžete rezervovat za zvýhodněné ceny v hotelu Continental na emailové adrese: viktorova@continentalbrno.cz, nebo telefonicky: +420 541 519 609. Pro získání zvýhodněné ceny níže prosím uvádějte : "Fórum 2022".

Ceny jednolůžkových pokojů:
STANDARD á 1 500 Kč, SUPERIOR  á 1 900 Kč za pokoj, noc vč. snídaně a DPH, cena nezahrnuje městský poplatek z pobytu ve výši 21 Kč / osoba / noc

Ceny dvoulůžkových pokojů:
STANDARD á 1 940 Kč, SUPERIOR á 2 090 Kč za pokoj, noc vč. snídaně a DPH, cena nezahrnuje městský poplatek z pobytu ve výši 21 Kč / osoba / noc


Partner semináře

 


Kontakty

Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 317