14. ročník semináře Národní účetní rady

Publikováno 29.11.2023

Dovolujeme si Vás pozvat již na 14. ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou. Hlavním tématem letošního semináře budou novinky v daních, novela zákona o účetnictví a novela zákona o auditorech pro rok 2024. Dále se v průběhu semináře zaměříme na připravovaný zákon o účetnictví a doporučení správných postupů v účetnictví, auditu a daních.

Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost. Účast na semináři se daňovým poradcům, auditorům a certifikovaným účetním započítává do plnění jejich kontinuálního profesního vzdělávání ve výši 6 hodin.

přihlašování na seminář

  800 - 900
Prezence Přednášející
  900 - 915
Zahájení semináře NÚR
Ing. Petra Pospíšilová
úřadující předsedkyně NÚR, prezidentka Komory daňových poradců ČR
  915 - 1000
Aktuální informace k přípravě nového zákona o účetnictví 
JUDr. Ing. Stanislav Kouba, Ph.D.
vrchní ředitel sekce 05 Daně a cla MF
 1000 - 1030
Změny v daních pro rok 2024
 1030 - 1100
Přestávka  
 1100 - 1145
Zavedení funkční měny od roku 2024
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
ředitel odboru 28 - Účetnictví, oceňování a související odborné profese MF, katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze
 1145 - 1230
Příprava a ověřování zpráv o udržitelnosti – implementace směrnice CSRD
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
prezident Komory auditorů ČR, katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze
 1230 - 1400
Oběd  
 1400 - 1430
Nový režim zdaňování kursových rozdílů od roku 2024
doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.  
auditorka a daňová poradkyně, členka prezidia KDP ČR, partner TPA   
 1430 - 1500
Nová struktura účetních výkazů pro neziskové organizace v novém zákonu o účetnictví
Ing. Simona Pacáková
auditor, daňový poradce a soudní znalec ADU.CZ s.r.o.
 1500 - 1530
Účetní zobrazení leasingu
Ing. Libor Vašek, Ph.D.
katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze
 1530 - 1600
Diskontování dlouhodobých dluhů a pohledávek 
Ing. Alice Šrámková
daňová poradkyně, Komora certifikovaných účetních 
 1600
Závěr semináře