Nabídka školení a kurzů

Kontaktní osoba

Vratislav Mánek
E-mail: manek@kdpcr.cz
Tel.: 602595392

On-line seminář "Neziskové organizace v roce 2021 – aktuality a zkušenosti z právní praxe"

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen především členům KDP ČR, asistentům DP evidovaným v seznamu KDP ČR, dále jejich spolupracovníkům a daňově poradenským společnostem.

Obsahová náplň

1. Lex Covid Justice v praxi neziskových organizací
2. Postup při absenci statutárního orgánu

    a. Řešení na úrovni neziskové organizace
    b. Řešení soudní cestou
3. Neaktivní spolky
4. Zkušenosti z rejstříkové praxe

    a. Udržování zápisu neziskové organizace v rejstříku v souladu se skutečným stavem
    b. Reportovací povinnost do Sbírky listin
5. Evidence skutečných majitelů a neziskové organizace
6. Nové povinnosti při uchovávání materiálů o činnosti orgánů
7. Neziskové organizace a registr smluv
8. Přeměny neziskových organizací

    a. Transformace spolku na ústav nebo sociální družstvo
    b. Fúze spolků
    c. Transformace OPS na ústav
    d. Fúze nadací, ústavů a fúze OPS

Organizační pokyny

Seminář bude probíhat ve virtuální přednáškové místnosti v aplikaci WEBMEETING.
Technická podpora s možností vyzkoušení spojení bude k dispozici v den přednášky od 8:30.
Chcete si vyzkoušet prostředí virtuální posluchárny nanečisto a ověřit si tak, ještě před zahájením přednášky že všechno funguje správně? 
Navštivte testovací přednáškovou místnost, která je otevřena nonstop na adrese https://admin.webmeeting.cz/demo/enter-demo
Potřebujete více informací? Navštivte www.webmeeting.cz/napoveda

Cena:
1.200,- včetně DPH – zvýhodněná cena pro daňové poradce
1.500,- včetně DPH – ostatní účastníci

Účastnický poplatek zahrnuje 1 školící den, podkladový materiál a nelze ho nijak krátit.

Časový rozvrh semináře:
19. 4. 2021  9:00 - 12:00 (připojování účastníků od 8:30)

Počet hodin KPV: 3

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

JUDr. Lenka Deverová jako lektorka, Ing. Jaromír Adamec v roli moderátora semináře.

Ing. Jaromír Adamec

Ing. Jaromír Adamec

daňový poradce, vedoucí Sekce neziskové organizace při Odborném kolegiu KDP ČR, auditor

JUDr. Lenka Deverová

JUDr. Lenka Deverová

advokátka, předsedkyně Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a členka Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, spolupracovala na přípravě nového občanského zákoníku – části zabývající se právnickými osobami. Dlouholetá pedagožka UK, autorka řady odborných publikací a článků.

Související produkty