Vratislav Mánek
manek@kdpcr.cz +420 602 595 392

On-line seminář "Neziskové organizace v roce 2021 – aktuality a zkušenosti z právní praxe" - on-line

Formát události

Neuvedeno

Vyberte místo konání:

Termíny - on-line:

Pro vybranou variantu není vypsaný žádný termín.

Obsahová náplň

1. Lex Covid Justice v praxi neziskových organizací
2. Postup při absenci statutárního orgánu

    a. Řešení na úrovni neziskové organizace
    b. Řešení soudní cestou
3. Neaktivní spolky
4. Zkušenosti z rejstříkové praxe

    a. Udržování zápisu neziskové organizace v rejstříku v souladu se skutečným stavem
    b. Reportovací povinnost do Sbírky listin
5. Evidence skutečných majitelů a neziskové organizace
6. Nové povinnosti při uchovávání materiálů o činnosti orgánů
7. Neziskové organizace a registr smluv
8. Přeměny neziskových organizací

    a. Transformace spolku na ústav nebo sociální družstvo
    b. Fúze spolků
    c. Transformace OPS na ústav
    d. Fúze nadací, ústavů a fúze OPS

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen především členům KDP ČR, asistentům DP evidovaným v seznamu KDP ČR, dále jejich spolupracovníkům a daňově poradenským společnostem.

Související produkty