Konference a semináře

Zrušení účasti na akcích KDP ČR

Publikováno 16.12.2020

Vzhledem ke skutečnosti, že většina vzdělávacích akcí KDP ČR probíhá souběžně v prezenční i on-line formě, upozorňujeme, že zruší-li zákazník svou objednávku později než 7 kalendářních dní před konáním vzdělávací akce, je podle obchodních podmínek povinen uhradit 100 % z ceny vzdělávací akce a nemá nárok na vrácení zaplacené ceny vzdělávací akce.