Právní vzdělávání pro poradenství Brno - většina přednášek on-line formou

Tisknout
Publikováno 30.11.2020

Komora daňových poradců ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně pořádá další běh dlouhodobého vzdělávacího programu Právní vzdělávání pro poradenství, který proběhne v období únor 2021 - prosinec 2022.

Právní vzdělávání je zaměřeno na potřeby daňových poradců, právnických osob vykonávajících daňové poradenství a jejich spolupracovníků. Cílem je doplnit posluchačům základy teoretického právního vzdělání a rozšířit jim teoretické právní znalosti využitelné v jejich praxi. Jedná se o vysoce pozitivně hodnocený vzdělávací cyklus, kde se Komora společně s Právnickou fakultou snaží obsah přednášek co nejlépe přizpůsobit potřebám daňových poradců.

Vzdělávání je rozvrženo do 18 seminárních dnů v průběhu dvou let a zaměří se mimo jiné na obchodní, občanské, správní, pracovní, trestní a mezinárodní právo. Každý účastník má možnost v závěru kurzu obdržet osvědčení o absolvování.

Cyklus má kombinovanou formu studia - prezenční část a on-line část přes MS Teams. Pro velký zájem je většina přednášek nabídnuta účastníkům formou on-line přednášky.

V roce 2021 bude tento cyklus Právního vzdělávání pro poradenství jediný, který Komora daňových poradců otevírá.

Podrobnosti a přihlášku naleznete zde.