Kontaktní osoba

Ing. Libuše Koukalová
E-mail: koukalova@kdpcr.cz

Právní vzdělávání pro poradenství Brno 2021/2022

                                                                                           

Komora daňových poradců ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity pořádá další běh dlouhodobého vzdělávacího programu Právní vzdělávání pro poradenství. Cílem je doplnit posluchačům základy teoretického právního vzdělání a rozšířit jim právní znalosti využitelné v jejich praxi.

Jedná se o vysoce pozitivně hodnocený vzdělávací cyklus, kde se Komora společně s Právnickou fakultou stále snaží obsah přednášek co nejlépe přizpůsobit potřebám daňových poradců. Vzdělávání je rozvrženo do 18 seminárních dnů v průběhu dvou let. Každý účastník má možnost v závěru kurzu obdržet osvědčení o absolvování - na právě skončeném běhu si osvědčení převzalo 19 úspěšných absolventů.

V roce 2021 bude tento cyklus Právního vzdělávání pro poradenství jediný, který Komora daňových poradců otevírá.

Cyklus má kombinovanou formu studia - prezenční část a on-line část přes MS Teams. Pro velký zájem je většina přednášek nabídnuta účastníkům formou on-line přednášky.

Pro koho je kurz určen

Vzdělávací program je určen daňovým poradcům, jejich asistentům, právnickým osobám vykonávajícím daňové poradenství a další odborné veřejnosti.

Hodnocení účastníků minulého běhu

Cyklus právního vzdělávání, konaný v letech 2019 - 2020, obdržel od účastníků skvělé hodnocení s průměrnou známkou 1,2.

Komentáře:

"Mockrat dekuji za skvely kurz. Jsem velmi spokojen s naplni a vsemi tematy, ktere v prubehu tech 4 semestru zaznely. Dekuji!"
"Paní Dobrovolná zajímavě doplňovala přednášku příklady z praxe. Velmi srozumitelné a praktické."

"Pan dr. Stránský byl dokonalý. Praktická zaměřená přednáška, skvěle zpracované písemné materiály. Výborný řečník, jasné odpovědi zpestřené vtipnými poznámkami."
„Bylo by potřeba více takových seminářů zaměřených na správu daně. JUDr. Petra Nováková je výborný lektor s praktickými zkušenostmi a je fundovaná odbornice.“
„I přes některé technické nedostatky jsem s on-line formou vzdělání velmi spokojená. Uvítala bych taková školení i mimo "koronu" do budoucna.“
„Při současném pracovním vytížení je přednáška on-line velmi zajímavé pojetí, které mně osobně moc vyhovuje. Je i lepší, že je časová dotace cca 4-5 hod., což se dá sledovat, než celodenní 8-9 hod. seminář.“

Obsahová náplň

Obsahová náplň celého cyklu

Teorie práva

 • Úvod do právní problematiky 

Občanské právo

 • Obecná část Občanského zákoníku 
 • Občanský soudní řád 
 • Insolvenční právo a exekuce 
 • Absolutní a relativní majetková práva (zejména vlastnická práva a závazky) 

Obchodní právo

 • Smluvní obchodní vztahy 
 • Obchodní korporace 
 • Obchodní soudnictví 

Správní a finanční právo

 • Teorie správního práva, vybrané kapitoly z práva hmotného, Správní řád 
 • Správní soudnictví 
 • Daňový řád v judikatuře Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu 

Pracovní právo

 • Zákoník práce 

Trestní právo

 • Trestné právo hmotné a procesní ve vztahu k daňovému poradenství 

Mezinárodní a evropské právo

 • Právo EU – úvod do problematiky 
 • Právo EU se zaměřením na problematiku daní 
 
 
Rozvrh přednášek jarního semestru
 
S ohledem na současnou pandemickou situaci proběhnou přenášky v jarním semestru roku 2021 pouze on-line formou. Většina témat, oproti celodennímu bloku při prezenční přednášce, je rozdělena na dva kratší časové bloky ve dvou dnech. Závazné potvrzení termínu a času konkrétní přednášky dostanou účastníci vždy samostatně před jednotlivými přednáškami včetně linku pro připojení se k on-line přenosu.
 
On-line
 
přednášky začínají vždy od 9:00 hod. do 13:00 hod.
 • 15. 02. 2021 přednáší prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.; téma: Teorie práva.
 • 24. 02. 2021 přednáší prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.; téma: Teorie práva
 • 05. 03. 2021 přednáší JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.; téma: Obecná část Občanského zákoníku
 • 18. 03. 2021 přednáší JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.; téma: Obecná část Občanského zákoníku
 • 09. 04. 2021 přednáší Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.; téma: Obchodní korporace
 • 16. 04. 2021 přednáší Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.; téma: Obchodní korporace
 • 07. 05. 2021 přednáší JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.; téma: Absolutní a relativní majetková práva – první část
 • 20. 05. 2021 přednáší JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.; téma: Absolutní a relativní majetková práva – první část
 • 10. 06. 2021 přednáší JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.; téma: Absolutní a relativní majetková práva – druhá část
 • 18. 06. 2021 přednáší JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.; téma: Absolutní a relativní majetková práva – druhá část

Přednášky pro další semestry budou upřesněny.

Organizační pokyny

Cena:
26 620 Kč vč. DPH pro DP a asistenty DP, evidované v seznamu KDP ČR
32 670 Kč vč. DPH pro ostatní účastníky

Vzdělávání je rozvrženo do 18 seminárních dnů v průběhu dvou let. V jednom semestru se koná 4 až 5 tematicky zaměřených seminářů. Prezenční semináře probíhají na Právnické fakultě v Brně ve stanovené pondělky od 9.00 do 16.00 hod. On-line semináře jsou stanoveny individuálně podle zvoleného rozvrhu lektorů v rozsahu celodenní přednášky nebo dvou půldenních přednášek. Termíny jednotlivých seminářů a formy přednášky jsou účastníkům zveřejněny vždy bezprostředně před konkrétním semestrem.

Po vytvoření rezervace a následném odeslání objednávky, obdržíte e-mailem výzvu k úhradě. Daňový doklad obdržíte po zaplacení školného na účet KDP ČR uvedený na výzvě. Podmínkou zařazení na Právní vzdělávání pro poradenství je uhrazení zálohové platby. Účastnický poplatek zahrnuje školicí dny, podkladové studijní materiály, které účastníci obdrží na místě před začátkem kurzu nebo mailem na závaznou kontaktní mailovu adresu a drobné občerstvení.

Osvědčení o absolvování

Všichni účastníci Právního vzdělávání mají možnost získat osvědčení o absolvování právního vzdělávání, které vydá Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Podmínkou je zpracování písemné práce, která bude na konci cyklu kladně ohodnocena, a zároveň 80% účast na přednáškách.
Další informace k vypracování a odevzdání závěrečné práce budou upřesněny.

 

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu