Kurzy daňové a účetní angličtiny - říjen 2021 - červen 2022 /ONLINE/

Publikováno 25.09.2021
Autor: Ing. Vít Šelešovský

Prohlédněte si rozšířenou nabídku kurzů angličtiny pro příští školní rok 2021 - 2022. Všechny níže uvedené kurzy budou pořádány on-line. Vedle standardních dlouhodobých kurzů s názvem Angličtina v daních a účetnictví můžete využít také doplňkových kurzů. Standardní kurzy angličtiny jsou vhodné zejména pro zájemce, kteří potřebují v profesní angličtině udělat výraznější pokrok. Tomu odpovídá i hodinová dotace kurzu. Doplňkové kurzy jsou vhodné pro zájemce o procvičení profesní problematiky a nejsou tolik časově náročné.

 

Angličtina v daních a účetnictví - standardní kurz pořádaný ve třech úrovních

Tento kurz s nejvyšší časovou dotací je vhodný pro ty, kteří chtějí nebo potřebují profesní angličtinu aktivně používat při výkonu své profese. Časová dotace kurzu umožní účastníkům do hloubky probrat a procvičit všechna zařazená témata a získat dostatečnou slovní zásobu pro profesionální poskytování daňového poradenství v anglickém jazyce. 

Termín konání: 16 pátků v období říjen 2021 - červen 2022
Rozsah: 16 x 4 hodiny (16 x 240 minut)
Lektoři: Mgr. Marcela Svatková, Ing. Vladimír Zdražil

Vyberte si vhodnou úroveň pro Vás:

Začátečníci /B1/

Středně pokročilí /B1+, B2/

Pokročilí /B2+, C1/

 

Anglicky nad daňovými judikáty /B2+/ - doplňkový kurz

Půjde o řízenou diskuzi nad východisky a závěrem rozsudků SDEU včetně sdílení zkušeností z praxe v konkrétní oblasti vymezené diskutovaným rozsudkem SDEU. Od účastníků se očekává proaktivní přístup a zájem komunikovat v angličtině.

Termín: říjen 2021 až duben 2022
Rozsah: 7 x 90 minut
Lektor: Ing. Vladimír Zdražil

Podrobnosti a přihláška na kurz

 

Anglicky nad profesními tématy /B1/ - doplňkový kurz

Cílem kurzu je zaměřit se na procvičení profesní slovní zásoby a její uvedení do praxe a zároveň zopakovat anglickou gramatiku, která však bude na kurzu zařazena jen okrajově.

Termín: říjen 2021 až červen 2022
Rozsah: 10 x 60 minut
​Lektor: Mgr. Marcela Svatková

Podrobnosti a přihláška na kurz