Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

Anglicky nad profesními tématy /B1/ - ON-LINE

10 x 60 minut daňové a účetní angličtiny

Maximálně 6 účastníků ve skupině

Zkušena lektorka odborné angličtiny pro daňové poradce a účetní

Cílem kurzu je zaměřit se na procvičení profesní slovní zásoby a její uvedení do praxe a zároveň zopakovat anglickou gramatiku, která však bude na kurzu zařazena jen okrajově. Vhodná vstupní úroveň jazyka je B1. Jednotlivá setkání na sebe nenavazují a budou vždy zaměřena na dané téma, které bude prokládáno gramatikou a zajímavými aktuálními tématy k diskuzi. Podklady dostanete vždy písemně dopředu a jejich součástí bude i klíč ke cvičením.

 

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro pracovníky v oblasti daní a účetnictví, kteří potřebují komunikovat s klienty, kolegy či úředníky v anglickém jazyce.

Obsahová náplň

Termíny konání jednotlivých lekcí v čase vždy od 20:30 do 21:30 hod jsou uvedeny níže.

1. lekce - 19. 10. 2021
Profesní část: Spotřební daň
Jazyková část: přítomné časy (present simple, continuous, present perfect simple and continuous) 

2. lekce - 16. 10. 2021
Profesní část: DPH a cla 
Jazyková část: minulé časy (past simple, continuous, past perfect)

3. lekce - 14. 12. 2021
Profesní část: DPPO, různé typy společností  
Jazyková část: budoucí čas (will versus be going to+ inf., will be + ing) 

4. lekce - 18. 1. 2022
Profesní část: Účetnictví
Jazyková část: trpný rod

5. lekce - 22. 2. 2022
Profesní část: Rozvaha, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení
Souhrnné opakování 1.-4. lekce

6. lekce - 15. 3. 2022
Profesní část: DPFO, politika zaměstnanosti 
Jazyková část: způsobová slovesa

7. lekce - 19. 4. 2022
Profesní část: Kapitál; Srážková daň  
Jazyková část: podmínkové věty

8. lekce - 26. 4. 2022
Profesní část: DNV, DNNV
Jazyková část: vztažné věty

9. lekce - 17. 5. 2022
Profesní část: SID; daň darovací 
Jazyková část: slovesa s ing a to + infinitiv 

10. lekce - 14. 6. 2022
Souhrnné opakování

Organizační pokyny

Kurz proběhne online formou prostřednictvím MS Teams. Pro účastníky bude vytvořena stálá místnost, na kterou obdrží link v týdnu před konáním první lekce. Podmínkou je uhrazené kurzovné.

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310604 19.10.2021 2021-10-19T20:30:00+02:00 - 14.06.2022 2022-06-14T21:30:00+02:00 ON-LINE 0 Mgr. Marcela Svatková
přihlásit na termín

Přednášející

Mgr. Marcela Svatková

Mgr. Marcela Svatková

Lektorka anglického a německého jazyka a prokuristka jazykové školy. S KDP spolupracuje již 10 let a má bohaté zkušenosti s prezenční i online výukou daňových poradců a další odborné veřejnosti v oblasti daňové a účetní angličtiny a němčiny. Zaměřuje se na skupinové i individuální lekce, při kterých využívá vlastní materiály připravené podle individuálních potřeb studentů. Angličtinu i němčinu vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze. Zkušenosti s německým jazykem získala studiem v Pasově, prací v Regensburku a Aschau am Inn. Anglický jazyk zdokonalila v Londýně, kde pracovala a navštěvovala různé jazykové kurzy.

Doporučené publikace

IFRS a US GAAP/IFRS and US GAAP IFRS a US GAAP/IFRS and US GAAP
690 Kč s DPH
Skladem
Taxes in Russia Taxes in Russia
570 Kč s DPH
Skladem