Nabídka školení a kurzů

Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

Angličtina v daních a účetnictví - pokročilý kurz - /B2+, C1/ ON-LINE

Kurz byl zrušen pro nenaplnění kapacity. Omlouváme se za komplikace.

Kurz v rozsahu 16 čtyřhodinových setkání (16 x 4 hod) bude zaměřen na mluvenou i písemnou komunikaci se zahraničními klienty specializovanou na daně a účetnictví v kontextu tuzemské legislativy. Výuka je rozdělena na profesní blok a blok Use of English a proběhne on-line prostřednictvím MS Teams. Bloky se budou pravidelně střídat od října 2021 do června 2022. Účastníci obdrží podklady pro samostudium (poslech, aplikace Quizlet atd.).

Tento kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí nebo potřebují profesní angličtinu aktivně používat při výkonu své profese. Časová dotace kurzu umožní účastníkům do hloubky probrat a procvičit všechna zařazená témata a získat dostatečnou slovní zásobu pro profesionální poskytování daňového poradenství v anglickém jazyce. Obsahovou náplň kurzu naleznete ke stažení níže.

 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro daňové poradce, asistenty daňových poradců, účetní, finanční manažery a další odbornou veřejnost.

Obsahová náplň

Profesní blok - lektor Ing. Vladimír Zdražil
Naší společnou ambicí je získat dovednost poskytovat daňové, účetní či ekonomické poradenství klientovi v anglickém jazyce. Koncept bloku je postaven na aktuálním znění tuzemské daňové a účetní legislativy. Cca 14 dnů před každým setkáním obdrží účastníci doporučenou slovní zásobu, se kterou se bude pracovat. Na vlastní lekci se vždy lektor vyjádří ke konkrétní problematice ve formě powerpointové prezentace a následně se řeší v anglickém jazyce situace simulující obvyklé řešení ve vaší daňové či účetní praxi dle aktuální legislativy se zahraničním klientem, kolegou či obchodním partnerem. Pod každým zadáním nalezne účastník doporučenou slovní zásobu. Od účastníků se očekává chuť samostatného vyjádření. Velkou devizou je vzájemné obohacení se o poznatky jednotlivých účastníků ohledně praxe – vedení účetnictví, posouzení konkrétních situací ze strany správce daně atd. Výhodou kurzu je dostatečný prostor pro řízenou diskuzi, oponenturu ze strany všech účastníků atd.
 
Use of English - lektorka Mgr. Marcela Svatková
Blok Use of English navazuje na profesní blok a je jeho rozšířením. Hlavním cílem je procvičení profesní slovní zásoby a její zavedení do praxe. Studenti vysvětlují a definují pojmy. Dále je součástí výuky gramatika, která ale není přednášena, nýbrž jde o zavedení specifických gramatických jevů do praxe v souvislosti s danou slovní zásobou a tématem. Studenti pracují s texty, dále ve dvojicích, naučí se specifická slovní spojení při telefonické komunikaci, popsat grafy atd. Materiály jsou sestaveny z obchodní a odborové angličtiny.

On-line procvičování - 50 min, 2x až 3x měsíčně
Jako doplnění kurzu můžete využít také on-line procvičování probírané terminologie v rozsahu 50 min s lektorkou paní Mgr. Marcelou Svatkovou. Procvičování probíhá prostřednictví on-line konferenční místnosti 2 krát až 3 krát měsíčně mezi jednotlivými setkáními. Účast na on-line procvičování je zdarma a je přístupna pouze účastníkům jazykových kurzů. Konkrétní termíny budou stanoveny dle zájmu a časových možností lektorky Mgr. Marcely Svatkové.

Hodnocení účastníků předchozích běhů naleznete zde.

Organizační pokyny

Maximální počet účastníků na jednom kurzu: 10
Doporučená znalost AJ: B2+, C1
Místo konání: online MS Teams
Termín lekcí: vybrané pátky vždy od 9 do 13 hodin

 datum  lekce / blok  lektor/ka
 08.10.2021  1. lekce / Use of English  M. Svatková
 22.10.2021  1. lekce / Profesní blok  V. Zdražil
 05.11.2021  2. lekce / Use of English  M. Svatková
 19.11.2021  2. lekce / Profesní blok  V. Zdražil
 26.11.2021  3. lekce / Use of English  M. Svatková
 10.12.2021  3. lekce / Profesní blok  V. Zdražil
 14.01.2022  4. lekce / Use of English  M. Svatková
 28.01.2022  4. lekce / Profesní blok  V. Zdražil
 18.02.2022  5. lekce / Use of English  M. Svatková
 04.03.2022  5. lekce / Profesní blok  V. Zdražil
 08.04.2022  6. lekce / Use of English  M. Svatková
 22.04.2022  6. lekce / Profesní blok  V. Zdražil
 06.05.2022  7. lekce / Use of English  M. Svatková
 20.05.2022  7. lekce / Profesní blok  V. Zdražil
 03.06.2022  8. lekce / Use of English  M. Svatková
 10.06.2022  8. lekce / Profesní blok  V. Zdražil

 


Zvýhodněná cena pro asistenty daňových poradců zapsané u KDP ČR a stálé účastníky
Asistenti daňových poradců a účastníci, kteří kurzy angličtiny absolvovali v předchozím období (září 2020 - červen 2021) mohou využít zvýhodněnou cenu pro asistenty stálé účastníky ve výši 16 900 Kč. Při vyplňování účastníka vyznačte pole "Asistenti a účastníci 20/21".

Cena kurzu zahrnuje plnou účast, podkladové materiály. Pro otevření kurzu je potřeba minimálně 6 účastníků.

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

Mgr. Marcela Svatková

Mgr. Marcela Svatková

Lektorka anglického a německého jazyka a prokuristka jazykové školy. S KDP spolupracuje již 10 let a má bohaté zkušenosti s prezenční i online výukou daňových poradců a další odborné veřejnosti v oblasti daňové a účetní angličtiny a němčiny. Zaměřuje se na skupinové i individuální lekce, při kterých využívá vlastní materiály připravené podle individuálních potřeb studentů. Angličtinu i němčinu vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze. Zkušenosti s německým jazykem získala studiem v Pasově, prací v Regensburku a Aschau am Inn. Anglický jazyk zdokonalila v Londýně, kde pracovala a navštěvovala různé jazykové kurzy.

Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Lektor má bohaté zkušenosti s obchodním jednáním se zahraničními partnery s důrazem na zprostředkování prodeje obchodních společností zahraničním investorům. Mezi jeho další aktivity patří sestavování a překlad účtových rozvrhů účetních jednotek do angličtiny a lektorská činnost v oblasti mezinárodního obchodu a smluv s mezinárodním obsahem.

Soubory ke stažení

Název souboru Velikost
Obsahová náplň - pokročilý kurz 660KB Stáhnout

Doporučené publikace

IFRS a US GAAP/IFRS and US GAAP IFRS a US GAAP/IFRS and US GAAP
690 Kč s DPH
Zbývá 2 ks skladem