Ing. Vít Šelešovský
selesovsky@kdpcr.cz +420 731 677 622

Angličtina v daních a účetnictví - pokročilý kurz - /B2+, C1/ ON-LINE - Praha

Formát události

Neuvedeno

Kurz byl zrušen pro nenaplnění kapacity. Omlouváme se za komplikace.

Kurz v rozsahu 16 čtyřhodinových setkání (16 x 4 hod) bude zaměřen na mluvenou i písemnou komunikaci se zahraničními klienty specializovanou na daně a účetnictví v kontextu tuzemské legislativy. Výuka je rozdělena na profesní blok a blok Use of English a proběhne on-line prostřednictvím MS Teams. Bloky se budou pravidelně střídat od října 2021 do června 2022. Účastníci obdrží podklady pro samostudium (poslech, aplikace Quizlet atd.).

Tento kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí nebo potřebují profesní angličtinu aktivně používat při výkonu své profese. Časová dotace kurzu umožní účastníkům do hloubky probrat a procvičit všechna zařazená témata a získat dostatečnou slovní zásobu pro profesionální poskytování daňového poradenství v anglickém jazyce. Obsahovou náplň kurzu naleznete ke stažení níže.

 

Vyberte místo konání:

Termíny - Praha:

Pro vybranou variantu není vypsaný žádný termín.

Obsahová náplň

Profesní blok - lektor Ing. Vladimír Zdražil
Naší společnou ambicí je získat dovednost poskytovat daňové, účetní či ekonomické poradenství klientovi v anglickém jazyce. Koncept bloku je postaven na aktuálním znění tuzemské daňové a účetní legislativy. Cca 14 dnů před každým setkáním obdrží účastníci doporučenou slovní zásobu, se kterou se bude pracovat. Na vlastní lekci se vždy lektor vyjádří ke konkrétní problematice ve formě powerpointové prezentace a následně se řeší v anglickém jazyce situace simulující obvyklé řešení ve vaší daňové či účetní praxi dle aktuální legislativy se zahraničním klientem, kolegou či obchodním partnerem. Pod každým zadáním nalezne účastník doporučenou slovní zásobu. Od účastníků se očekává chuť samostatného vyjádření. Velkou devizou je vzájemné obohacení se o poznatky jednotlivých účastníků ohledně praxe – vedení účetnictví, posouzení konkrétních situací ze strany správce daně atd. Výhodou kurzu je dostatečný prostor pro řízenou diskuzi, oponenturu ze strany všech účastníků atd.
 
Use of English - lektorka Mgr. Marcela Svatková
Blok Use of English navazuje na profesní blok a je jeho rozšířením. Hlavním cílem je procvičení profesní slovní zásoby a její zavedení do praxe. Studenti vysvětlují a definují pojmy. Dále je součástí výuky gramatika, která ale není přednášena, nýbrž jde o zavedení specifických gramatických jevů do praxe v souvislosti s danou slovní zásobou a tématem. Studenti pracují s texty, dále ve dvojicích, naučí se specifická slovní spojení při telefonické komunikaci, popsat grafy atd. Materiály jsou sestaveny z obchodní a odborové angličtiny.

On-line procvičování - 50 min, 2x až 3x měsíčně
Jako doplnění kurzu můžete využít také on-line procvičování probírané terminologie v rozsahu 50 min s lektorkou paní Mgr. Marcelou Svatkovou. Procvičování probíhá prostřednictví on-line konferenční místnosti 2 krát až 3 krát měsíčně mezi jednotlivými setkáními. Účast na on-line procvičování je zdarma a je přístupna pouze účastníkům jazykových kurzů. Konkrétní termíny budou stanoveny dle zájmu a časových možností lektorky Mgr. Marcely Svatkové.

Hodnocení účastníků předchozích běhů naleznete zde.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro daňové poradce, asistenty daňových poradců, účetní, finanční manažery a další odbornou veřejnost.

Související produkty

IFRS a US GAAP/IFRS and US GAAP
690 Kč s DPH
Zbývá 1 ks skladem