Vyjednávání - klíčová dovednost daňového poradce

Publikováno 26.09.2022

Zveme Vás na kurz "Vyjednávání a řešení obtížných komunikačních situací". Kurz, který povedou lektorky Lenka Mrázová a Hana Vykoupilová, se koná ve dnech 18. - 19. října 2022 v sídle Komory v Brně.

Program kurzu:

 • Vystupování, prezentace sebe sama a vlastních požadavků
 • Volba vhodných prostředků vzhledem ke způsobu komunikace - osobně či online
 • Specifika online komunikace - jak udělat z online prostředí svého „spojence"
 • Asertivní jednání - co to je a jak jednat asertivně
 • Znalost cíle rozhovoru či jednání - ideální, optimální, přijatelný a nepřijatelný výsledek 
 • Znalost komunikačního partnera jako nutná podmínka pro vhodnou volbu komunikační strategie
 • Základní principy účinné argumentace 
 • Příprava potenciálních argumentů
 • Umění říci „NE“ - kdy a jak
 • Nalézání řešení při souběhu úkolů od více zadavatelů
 • Manipulace, jak ji rozpoznat a jak se jí účinně bránit
 • Příprava na vyjednávání - technická, mentální, emoční
 • Fáze vyjednávání, vyhodnocení

Více informací a registrace do kurzu www.kdpcr.cz/vyjednavani-a-reseni-obtiznych-komunikacnich-situaci-2022