Jak změní technologie přístup finančních úřadů a jaké místo mají etické normy v daňovém poradenství?

Publikováno 13.09.2022

Digitalizace finančních správ zcela mění nejen postupy správců daní, ale také významně ovlivňuje daňové poradenství jako takové. Blíží se konec daňových přiznání a přímé datové propojení ekonomických a účetních systémů na finanční úřady se stane realitou? Konference rozebere zkušenosti z praxe i očekávaný vývoj. Patří etické normy do oblasti zdaňování a mají být posuzovány etické hranice chování při rozhodování v daních? Hraje reputační a společenské hledisko u daňových poplatníků roli při rozhodování o daňových otázkách?

Jedinečná debata za účasti tuzemských i zahraničních expertů se uskuteční na půdě Nejvyššího správního soudu 16.9.2022 v Brně. Veškeré informace k akci včetně programu a registrace najdete na www.kdpcr.cz/dane-a-etika