Nové publikace

Právě vychází nové vydání Cvičebnice-daňový systém ČR a Česká daňová soustava - soubory publikací a CD-ROMu

Využijte možnost procvičit svoji znalost daní na příkladech! Nejen pro uchazeče o zkoušku na daňového poradce je určen třídílný komplet Cvičebnice - daňový systém ČR a novinka Česká daňová soustava - obojí vč. CD-ROMu. 

17.09.2019 Publikace

Průvodce ČÚS v návaznosti na rozpočtová pravidla a zákon o obcích 2019- nakupujte v našem e-shopu!

Pro všechny účetní na obci, které chtějí zdokonalit svoji práci, a také pro všechny daňové a účetní kanceláře, které se o obce a příspěvkové organizace starají nebo starat budou, je určena publikace ing. Pěvy Čoukové.

30.08.2019 Publikace

Jak porozumět účetní závěrce? Vše potřebné naleznete v nové publikaci!

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu - podrobné seznámení s koncepcí, strukturou, analýzou všech účetních výkazů.

20.08.2019 Publikace

Nové vydání Daňových zákonů a účetnictví právě vychází!

I v letním čase vám nabízíme novinku: jedinečnou pomůcku pro zpracování daňového přiznání, přípravu na zkoušky na daňového poradce i pro každodenní práci. Nové vydání Daňových zákonů a účetnictví podle stavu k 30. 6. 2019 s paralelním vyznačením změn od 1. 7. 2019 je už v prodeji.  ...

29.07.2019 Publikace

Potřebujete návod na řešení problematiky DPH?

V našem e-shopu naleznete řadu aktuálních publikací, zpracovaných k právnímu stavu od 1. 4. 2019 vč. komentářů a příkladů. 

07.06.2019 Publikace