Nové publikace

Nová publikace představuje praktické řešení situací vyskytujících se ve společnostech s r. o.

Publikace "Účetní a daňové případy řešené v s. r. o." předkládá běžné i sporadicky se vyskytující situce těchto společností. 

10.07.2018 Publikace

Kraj a obec v pozici plátce DPH

Nejen pracovníkům ekonomických úseků, ale i úseků správy majetku, a v neposlední řadě také starostům a tajemníkům měst a obcí je určena tato publikace.

29.06.2018 Publikace

Problematika ochrany osobních údajů nejen v rovině teoretické, ale zejména praktické, v nové publikaci!

Aktuální znění GDPR po úpravách ze 4. května 2018 naleznete v nové publikaci.

26.06.2018 Publikace

Zneužití práva jako hranice daňového plánování

Ministerstvo financí navrhuje zakotvit zákaz zneužití práva do daňového řádu. Více informací naleznete v nové publikaci!

07.06.2018 Publikace

Úplné aktuální znění daňového řádu s podrobným výkladem

Komentář k daňovému řádu včetně přehledu podstatných změn.

01.06.2018 Publikace