Publikace

Chcete proniknout do fungování jednotlivých daní i daňového systému jako celku?

Publikováno 06.12.2022

Toto, již 16. vydání publikace, srozumitelným způsobem pojednává o problematice daní včetně provázanosti sociálního pojistného a daně z příjmů fyzických osob.

- komplexně zpracovaná problematika daní 
- přehledné zpracování a rychlé vyhledávání pomocí marginálií a věcného podrobného rejstříku
- množství ilustrativních praktických příkladů, schémat, tabulek a grafů

Jedinečná publikace daňového práva na našem trhu!

Objednejte si publikaci prostřednictvím našeho e-shopu.