Hledáte ucelený přehled účetnictví a zdaňování neziskových organizací?

Publikováno 30.03.2024

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky: vznik a registrace, financování činnosti, přehled právních, účetních a daňových předpisů, daně z příjmů – široký a úzký základ daně, aplikace DPH, kontrolní hlášení

Dále nabízíme s podobnou problematikou:
Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky: aktuální účetní souvztažnosti pro nestátní neziskovky promítají legislativní změny zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 504/2002 Sb. Publikace je uceleným přehledem účetních souvztažností podle směrné účetní osnovy. 
Nestátní neziskové organizace: publikace poskytuje komplexní pohled na nestátní neziskové organizace, mezi které patří především spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, politické strany a politická hnutí, veřejné vysoké školy, školské právnické osoby, společenství vlastníků jednotek, profesní komory a další.

Využijte možnosti nákupu publikací prostřednictvím našeho e-shopu.