Pracujete v příspěvkové organizaci? S mnohdy nelehkou problematikou Vám mohou pomoci tyto novinky:

Tisknout
Publikováno 09.02.2021

 Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích - vše podstatné vč. otázek a odpovědí 

 

Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření 
součástí publikace je vložené CD, které obsahuje zejména doprovodné materiály k majetku, peněžním fondům, odkazy na důležitou metodiku a právní předpisy a dále také užitečné vzory písemností souvisejících s majetkem, schvalováním veřejných příjmů a výdajů a inventarizací (včetně vzoru zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic)