Vnitřní směrnice pro podnikatele 2017

Tisknout
Publikováno 18.04.2017

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn.

Vzhledem ke značným změnám zákonů je publikace upravena podle legislativy platné pro rok 2017. Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice doplněna krátkým, jasným komentářem. Na konci publikace jsou doplněny návrhy vzorů různých účetních dokladů, a to i interních, které se ke směrnici vztahují. V úvodu každé směrnice jsou přehledně vyjmenovány právní předpisy, na jejichž základě jsou jednotlivé směrnice zpracovány.

U každé směrnice je vypracován vzor vnitropodnikové úpravy, podle níž si mohou účetní jednotky své směrnice upravit. Publikace je doplněna o další nové směrnice. Ke každé z nich jsou rovněž uvedeny základní a nejčastěji používané předkontace účetních operací.

Součástí knihy je CD, které obsahuje databázi všech vnitropodnikových směrnic zmiňovaných v knize, a to v editovatelné podobě pro potřeby dané účetní jednotky.

 

 

Publikaci můžete zakoupit zde.