Publikace

Ceny nemovitostí jsou stále aktuálním tématem - v publikaci Oceňování nemovitostí v praxi zjistíte vše podstatné!

Publikováno 16.06.2022

Kniha je určena nejen znalcům a odhadcům v oboru oceňování nemovitostí, ale i odborníkům v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, stavebnictví, realitní činnosti a státní správy a samosprávy. Část publikace je věnována úvodu do oceňování pro daňové účely.

Nakupujte zde!

S podobnou problematikou nabízíme také:

Bytové domy, zdroj příjmů i povinností


Nájemní a družstevní bydlení