Neziskové organizace? S novou publikací získáte ucelený přehled!

Tisknout
Publikováno 07.11.2019

Publikace poskytuje komplexní pohled na nestátní neziskové organizace, mezi které patří především spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, politické strany a politická hnutí, veřejné vysoké školy, školské právnické osoby, společenství vlastníků jednotek, profesní komory a další.

Využijte možnosti nákupu publikace prostřednictvím našeho e-shopu.