Zprávy z akcí

Profesní komory odmítají, aby se na ně vztahoval zákon o lobbingu

Zástupci profesních komor zřizovaných zákonem odmítají, aby se na ně vztahoval zákon o lobbingu stejně jako na placené lobbisty. 

05.03.2019 Zprávy z akcí

Výzva pro regulátory jak nastavit daňovou legislativu - Digital Taxation Forum Prague 2019

V praxi se už dnes běžně setkáváme se službami, které jsou poskytovány virtuálními resp. internetovými poskytovateli, které probíhají v takzvané sdílené ekonomice bez fixování poskytovatelů na nějakou konkrétní lokalitu či provozovnu.

22.02.2019 Zprávy z akcí

9. ročník odborného semináře Národní účetní rady

Zasedání Národní účetní rady otevřel v úvodu PhDr. Tomáš Vyhnánek, náměstek ministra sekce 04 a upozornil na probíhající veřejnou konzultaci ke koncepci nové účetní legislativy, která předchází očekávané přípravě nového zákona o účetnictví a která je k dispozici na stránkách MF. ...

07.12.2018 Zprávy z akcí

Komora přivítala do svých řad nové daňové poradce

Fotogalerie z úvodního informačního semináře ke vstupu do profese a slavnostního předávání osvědčení na Nové radnici v Brně. 

07.12.2018 Zprávy z akcí

Fotogalerie ze společného zasedání profesních komor ze zákona

Prezidenti profesních komor, zřízených zákonem, se sešli 4. 12. 2018 v Brně, aby projednali možnosti spolupráce a koordinovali společný postup v oblastech, které se průřezově dotýkají jejich působnosti. 

05.12.2018 Zprávy z akcí