Zprávy z akcí

Gabriela Hrachovinová je novou předsedkyní International Fiscal Association (IFA ČR)

Publikováno 10.03.2023

Novou předsedkyní International Fiscal Association (IFA), Česká republika se stala Gabriela Hrachovinová, dlouholetá členka Komory daňových poradců ČR a v současnosti i vedoucí Sekce soudních znalců Odborného kolegia Komory. IFA ČR je především diskusní platforma, kde se potkávají názory daňových odborníků z různého spektra daňových povolání včetně daňových poradců, akademiků, úředníků daňové správy i daňových legislativců. Místopředsedou byl zvolen Tomáš Urbášek, člen Prezidia Komory daňových poradců a tajemnicí pak daňová poradkyně Radka Mašková. Všem zvoleným členům výboru a komisí IFA ČR blahopřejeme a těšíme se na další spolupráci. 

https://www.ifa-cr.cz/cs/kontakty