Gabriela Hrachovinová je novou předsedkyní International Fiscal Association (IFA ČR)

Publikováno 10.03.2023

Novou předsedkyní International Fiscal Association (IFA), Česká republika se stala Gabriela Hrachovinová, dlouholetá členka Komory daňových poradců ČR a v současnosti i vedoucí Sekce soudních znalců Odborného kolegia Komory. IFA ČR je především diskusní platforma, kde se potkávají názory daňových odborníků z různého spektra daňových povolání včetně daňových poradců, akademiků, úředníků daňové správy i daňových legislativců. Místopředsedou byl zvolen Tomáš Urbášek, člen Prezidia Komory daňových poradců a tajemnicí pak daňová poradkyně Radka Mašková. Všem zvoleným členům výboru a komisí IFA ČR blahopřejeme a těšíme se na další spolupráci. 

https://www.ifa-cr.cz/cs/kontakty