Hlavní příprava ke zkouškám

Tisknout
Publikováno 14.10.2014
Kontaktní osoba: Miroslava Říčná, E-mail: ricna@kdpcr.cz, Tel.: +420542422314, +420602447295
 
Rádi bychom všem, nejen uchazečům o kvalifikační zkoušku na daňového poradce dle zákona 523/92 Sb., nabídli následující vzdělávací kurzy, zaměřené na oblast zdaňování a účetnictví.
I přes svoje původní zaměření na konečnou přípravu ke kvalifikační zkoušce, jsou kurzy v poslední době stále více oblíbené i u některých daňových poradců, řady jejich spolupracovníků a zaměstnanců i dalších osob zabývajících se problematikou daní, jako univerzální vzdělávací program. Cílem kurzů je rekapitulace a rozšíření znalostí v oblasti praktického použití daňového práva a účetnictví.
 
Kurzy nejsou určeny pro začátečníky. U přípravných kurzů nepodporujeme dotační programy!
 
Pro členy KDP ČR přihlášené ke Kontinuálnímu profesnímu vzdělávání se započítává odpovídající počet hodin z každé přednášky.
Kurzy se konají zpravidla 2x ročně, vždy předcházejí kvalifikační zkoušce na daňového poradce. Lektoři jsou zajištěni z řad zkušebních komisařů, daňových poradců a auditorů a dále pracovníků GFŘ.  Místa konání jsou Brno a Praha.

Typy kurzů:

 • Účetnictví - 5-ti denní kurz spojující teorii s praktickou aplikací a použitím v konkrétních praktických příkladech.
   
 • Malé daně - 3 denní kurz s prodlouženou výukou u ekologické daně, dále daň z věcí nemovitých, silniční, ekogická a spotřební, …
   
 • Výuka teorie - 5-ti denní kurz s prodlouženou výukou daní z příjmů zaměřující se na výklad a rozbory daňových zákonů, zejména daň z příjmů a daně z přidané hodnoty.
   
 • Daňový řád - 2 dny základního průřezu s důrazem na významná témata nebo 3 dny komplexního výkladu a aplikace tohoto zákona. 
   
 • Praktické procvičování příkladů - kurz není určen pro začátečníky, u účastníků se předpokládá znalost daňového práva potřebná k počítání příkladů. Slouží především jako příprava na písemnou část kvalifikační zkoušky.
   
 • Profesní a související předpisy - bude samostatný webinář.
   
 • Mimořádné kurzy - tyto kurzy reagují zpravidla na novely daňových zákonů a jsou časově na tyto novely navázané.
   
 • Příklady ze zkoušek - simulace - obsahem tohoto kurzu je počítání konkrétních příkladů z posledního termínu zkoušek - prezentují komisaři kvalifikačních zkoušek.

Pokud uvažujete o komplexní přípravě na zkoušku, doporučujeme využít zvýhodněné navídky kurzů KOMPLET v Praze a Brně:

 • u objednávky KOMPLET BRNO doporučujeme dokoupit zvlášť Malé daně a Účetnictví, které jsou jen v Praze.

 • u objednávky KOMPLET PRAHA - jen u podzimní přípravy, jsou v ceně pouze jedny Příklady DzP a DPH, napište proto do poznámky Příklady I. nebo Příklady II. - liší se jen termíny a přednášejícími.

 • formuláře si každý účastník zajišťuje sám

Upřednostňujeme jen závazné objednávky!
Formuláře přiznání si každý účastník zajišťuje sám.

  

Aktuální nabídka kurzů

Název souboru Velikost
Organizační pokyny PRAHA - BRNO 387KB Stáhnout
Nabídka kurzů - JARO 2021 111KB Stáhnout
Účetní abeceda - nabídka - 410125 284KB Stáhnout
Brožura kurzy - JARO 2021 957KB Stáhnout