Tisknout
Publikováno 12.02.2021
 

 

Intenzivní pětidenní vzdělávací program pro mírně pokročilé.

 • 24. - 28. května 2021

Co získáte absolvováním programu:

 • 27,5 hodin v 5ti dnech intenzivních přednášek a cvičení se špičkovými odborníky v oboru
 • odborný výklad a absolvování diskusí s přednášejícími
 • komentáře k příkladům z praxe
 • otestujete své znalosti v závěrečném testu
 • osvědčení o absolvování Účetní abecedy

Cena:

 • 8.550 Kč vč. DPH pro daňové poradce
 • 9.500 Kč vč. DPH ostatní
                                                                

  

  Miroslava Říčná
        manažerka vzdělávání pro veřejnost
       E-mail: ricna@kdpcr.cz
               Mobil: 602 447 295

    Reference účastníků prvního běhu v roce 2020: 

     V pěti dnech velmi hezky shrnuty základní oblasti z účetnictví.
     
     Věcné a kvalitní provedení kurzu. 

     Krásné prostředí, výborná organizace, příjemní lektoři.
  

Pro koho je program určen:

Program je určený pro ty, kteří mají povědomí o základech účetnictví, ale potřebují získat základní rámec problematiky a dále pro ty, kteří se rozhodli profesně směřovat na dráhu daňového poradce, nebo auditora. 

Cíl programu:

Cílem Účetní abecedy je velmi srozumitelnou formou podat účetnictví, zejména i na příkladech z praxe. 

Obsahová náplň:

 • Majetek, oceňování, odpisy, technické zhodnocení – Ing. Jan Vácha - Auditor
 • Materiál, výrobky, služby, oceňování – Mgr. Jitka Pešičková - Auditor
 • Manka, přebytky, záměny, škody, náhrady škod, smluvní sankceMgr. Jitka Pešičková - Auditor
 • Pohledávky, opravné položky, odpisy, postoupení, vykazování, závazky – Ing. Petra Vaněčková - Auditor, daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR
 • Účtování v cizí měně, kurzové rozdíly – Mgr. Edita Ševcovicová - Daňový poradce, odborný garant programu Účetní abeceda, zkušební komisař KDP ČR
 • Účtování o daních v účetnictvíMgr. Edita Ševcovicová - Daňový poradce, odborný garant programu Účetní abeceda, zkušební komisař KDP ČR
 • Definice účetních pojmů, zásada přednosti obsahu před formou, akruální princip – Ing. Jiří Pelák, Ph.D. - Auditor, víceprezident Komory auditorů ČR
 • Věrný a poctivý obraz v účetnictví, struktura účetních předpisů – Ing. Jiří Pelák, Ph.D. - Auditor, víceprezident Komory auditorů ČR
 • Zaměstnanci Ludmila Malimánková - Účetní expert
 • Cestovní náhrady – Ludmila Malimánková - Účetní expert
 • Dohadné položky, časové rozlišení, rezervy – Ing. Martina Hůlová - Auditor
 • Opravy minulých let, výkazy, kdo co sestavujeIng. Martina Hůlová - Auditor
 • Křížové kontroly  - Ing. Klára Honzíková - Auditor

Podrobná nabídka ke stažení zde.

Program kurzu ke stažení zde.

Důležité upozornění:
Z organizačních důvodů nepodporujeme dotační programy.

Jdu udělat objednávku

Název souboru Velikost
Účetní abeceda - nabídka 284KB Stáhnout
Účetní abeceda - certifikát - VZOR 73KB Stáhnout
Organizační pokyny - PRAHA 47KB Stáhnout