Ing. Bc. Jiří Nesrovnal

Daňový poradce (1757, N - Consult s.r.o. )
Přijímá zakázky

Říká o sobě

-Daňový poradce jsem od roku 1995. -Od roku 2011 jsem členem Prezidia KDP ČR. -Od roku 2000 jsem vedoucím Sekce daně z příjmů právnických osob při Odborném kolegiu KDP ČR. -V KDP ČR se zaměřuji na oblast legislativy, specializovaných seminářů a oblast spolupráce s jinými institucemi (např. NSS, MF ČR, ČAK, HK, Svazem průmyslu a dopravy ČR či SKDP). -Absolvoval jsem VUT FE, obor technická kybernetika a dále VUT FP, obor daňové poradenství. -Jsem členem různých expertních týmů, např. člen Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti. Dále jsem členem Expertního týmu pro daně a pojištění Svazu průmyslu a dopravy ČR. Od roku 2014 jsem členem nominační rady soutěže Zákon roku. -Jsem vítězem soutěže Daňař roku 2010, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018 a 2022. -Přednáším např. pro Komoru auditorů ČR, Komoru daňových poradců ČR či Justiční akademii či jiné komerční agentury a své klienty. -Vystupuji na konferencích, např. na půdě Nejvyššího správního soudu či v rámci Česko-slovenského fóra. -Jsem spoluautorem 11 odborných publikací. -Publikuji v různých odborných časopisech. -Od roku 2005 do roku 2021 jsem byl členem redakční rady časopisu Daňový expert. -Působím v rodinné společnosti N-Consult s.r.o. -Ve své odborné praxi se zaměřuji na oblast daně z příjmu právnických osob a podvojného účetnictví (včetně vzájemných návazností) se zaměřením na řešení komplikovaných otázek a složitějších výkladových problémů při zohlednění obchodního práva, stanovisek MF ČR a dostupné judikatury. -Zabývám se také problematikou přeměn, podnikových kombinací, cenných papírů, derivátů a virtuálních měn a to z pohledu jak právnických tak fyzických osob. -Zaměřuji se také na řešení složitější sporů, ať již v rámci daňového či soudního řízení. -Daňové poradenství poskytuji především pro větší společnosti, případně majitele těchto společností, se zaměřením na řešení složitějších problémů v oblastech, na které se zaměřuji. -Ve své praxi také velmi často spolupracuji s jinými poradenskými společnostmi či právními kancelářemi. -Zabývám se také přednáškovou a metodickou činností se zaměřením na novely právních předpisů, judikaturu a stanoviska či výklady MF ČR či GFŘ.

Specializace

  • Daň z příjmů fyzických osob
  • Daň z příjmů právnických osob
  • Daňová evidence
  • Leasing
  • Mezinárodní zdanění
  • Správa daní a poplatků
  • Účetnictví
  • Výzkum a vývoj

Aktivity

Bilanční účetní

Kontaktní informace

Kraj Jihomoravský
Sídlo Vlárská 953/22, Slatina, 627 00 Brno
Kancelář N - Consult s.r.o., Vlárská 953/22, Slatina, 627 00 Brno
Pobočka kanceláře N-Consult s.r.o., Smetanova 1676/22, Šlapanice, 664 51 Šlapanice
Telefon +420 602 771 822
Telefon +420 548 127 250
E-mail nconsult@nconsult.cz
E-mail nesrovnal@volny.cz
Datová schránka brke3xm
IČO 44142056
KDP 28 let v evidenci Komory
Více na webu https://www.nconsult.cz

Doporučte poradce

Komora daňových poradců eviduje daňové poradce a daňově poradenské společnosti v seznamu, zveřejňuje jejich adresy, kontaktní údaje, přihlášení k etickému kodexu a účast daňových poradců v kontinuálním profesním vzdělávání. Ostatní údaje si v seznamu spravují samotní poradci a poradenské společnosti.