N - Consult s.r.o.

Přijímá zakázky
 
Přihlášen
k etickému kodexu

-Společnost N – Consult s.r.o. je daňovou kanceláří Jiřího Nesrovnala. -Tato společnost vznikla v lednu roku 2003. V oblasti daňového poradenství se však Jiří Nesrovnal pohybuje od roku 1994 (daňovým poradcem je od roku 1995). -Do konce roku 2002 byl Jiří Nesrovnal partnerem daňové kanceláře ŠKAMPA a spol., s.r.o. -Mimo něho působí ve firmě N – Consult s.r.o. také manželka Jiřího Nesrovnala, Mgr. Iveta Nesrovnalová. I ona je daňová poradkyně (od poloviny roku 1999) a do konce roku 2002 byla taktéž partnerem ve společnosti ŠKAMPA a spol., s.r.o. Zabezpečuje jak organizační chod kanceláře, tak poskytování poradenských služeb. -Základní filozofie společnosti N – Consult s.r.o. je založena na poskytování specializovaných služeb v oblasti daňového poradenství, a to pro jiné poradenské společnosti, respektive významné klienty. Společnost N – Consult s.r.o. se specializuje na tyto oblasti daňového poradenství: a) Oblast daně z příjmu právnických osob a podvojného účetnictví (včetně vzájemných návazností) se zaměřením na řešení komplikovaných otázek a složitějších výkladových problémů při zohlednění stanovisek a výkladů MF ČR a GFŘ a dostupné judikatury. b) Daňové poradenství především pro větší společnosti se zaměřením na řešení složitějších problémů v oblastech, na které se zaměřujeme. c) Spolupráce s jinými poradenskými společnostmi při řešení konkrétních složitějších kauz. Řešení sporů ať již v rámci daňového či soudního řízení. d) Přednášková a metodická činnost se zaměřením na novely právních předpisů, judikaturu a stanoviska MF ČR. e) Problematika přeměn, vkladů, prodejů podniků, nájmů podniků. f) Problematika cenných papírů a derivátů. Jsme schopni realizovat i velké zakázky. V případech, kdy by nestačily naše kapacity, jsme schopni na případu spolupracovat s renomovanými a námi prověřenými poradenskými či právními kancelářemi, s kterými každodenně spolupracujeme.

Specializace

  • Daň z příjmů fyzických osob
  • Daň z příjmů právnických osob
  • Daňová evidence
  • Leasing
  • Mezinárodní zdanění
  • Správa daní a poplatků
  • Účetnictví
  • Výzkum a vývoj

Jazyky

Angličtina

Kontaktní informace

Kraj Jihomoravský
Sídlo Vlárská 953/22, Slatina, 627 00 Brno
Kancelář N - Consult s.r.o., Vlárská 953/22, 627 00 Brno
Pobočka kanceláře N - Consult s.r.o., Smetanova 22, 664 51 Šlapanice u Brna
Telefon +420 548 127 250
E-mail nconsult@nconsult.cz
IČO 26310490
Datová schránka xxdpdu5
KDP 15 let v evidenci Komory
Více na webu https://www.nconsult.cz

Odpovědný poradce

Doporučte poradce

Komora daňových poradců eviduje daňové poradce a daňově poradenské společnosti v seznamu, zveřejňuje jejich adresy, kontaktní údaje, přihlášení k etickému kodexu a účast daňových poradců v kontinuálním profesním vzdělávání. Ostatní údaje si v seznamu spravují samotní poradci a poradenské společnosti.