Kontaktní osoba

Vratislav Mánek
E-mail: manek@kdpcr.cz
Tel.: 602595392

Aktuální novinky a témata z daňové a účetní legislativy a legislativní plány na nejbližší období

Cílem semináře je seznámit účastníky novinkami ze schvalované i připravované legislativy. Možnost diskuse s kompetentními zástupci Ministerstva financí jsou jedinečnou příležitostí získat nejaktuálnější informace k současné daňové politice České republiky včetně základních informací k daňovému balíčku 2019.

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen pro daňové poradce a širokou odbornou veřejnost včetně podnikatelů a zástupců firem, podnikatelských a profesních svazů a podobně.

Obsahová náplň

0900 – 0930    Registrace účastníků
0930 – 0945    Úvodní slovo - Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR
0945 – 1045    Oblast daně z příjmů - Ing. Mgr. STANISLAV KOUBA, náměstek pro řízení sekce Daně a cla, Ministerstvo financí
1045 – 1215    Oblast nepřímé daně - Ing. ONDŘEJ FASORA, Ph.D., ředitel odboru Nepřímé daně, Ministerstvo financí

1215 – 1315    Oběd

1315 – 1445    Oblast správy daní - Plánované změny pro rok 2020 - nový portál, zjednodušení kontrolních postupů, částečné vracení
                       daňových odpočtů, revize sankčního systému atd. - Mgr. KAREL ŠIMEK, ředitel odboru Daňová legislativa, Ministerstvo financí
1445 – 1545    Oblast účetnictví - JUDr. DAVID BAUER, ředitel odboru Regulace a metodika účetnictví, Ministerstvo financí
1545 – 1600    Závěrečné slovo

Organizační pokyny

Cena:
1.990,- včetně DPH – zvýhodněná cena pro daňové poradce a asistenty daňových poradců, evidované v seznamu KDP ČR
2.690,- včetně DPH – ostatní účastníci

Platbu poukazujte na základě vystavené a zaslané výzvy k úhradě, která je systémem zasílána automaticky, po vytvoření objednávky.
Účastnický poplatek zahrnuje 1 školící den, drobné občerstvení (káva, minerálka) a nelze ho nijak krátit.
Ubytování ani obědy nezajišťujeme, oběd je možné zakoupit v hotelové restauraci.

Časový rozvrh semináře:
9:30 - 16:00 (prezence od 9:00)

Počet hodin KPV: 6

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310420 05.02.2019 2019-02-05T09:30:00+01:00 - 05.02.2019 2019-02-05T16:00:00+01:00 Praha, Táboritská 23, hotel Olšanka 92 JUDr. David Bauer
Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.
Ing. Mgr. Stanislav Kouba
Mgr. Karel Šimek
přihlásit na termín

Přednášející

JUDr. David Bauer

JUDr. David Bauer

ředitel odboru Regulace a metodika účetnictví Ministerstva financí ČR

Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.

Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.

ředitel odboru nepřímých daní Ministerstva financí ČR, přičemž do gesce odboru patří zejména oblast DPH, spotřebních daní a energetických daní

Ing. Mgr. Stanislav Kouba

Ing. Mgr. Stanislav Kouba

náměstek pro řízení sekce Daně a cla, bývalý ředitel odboru Daně z příjmů Ministerstva financí ČR

Mgr. Karel Šimek

Mgr. Karel Šimek

ředitel odboru Daňová legislativa Ministerstva financí ČR