Nabídka školení a kurzů

Kontaktní osoba

Vratislav Mánek
E-mail: manek@kdpcr.cz
Tel.: 602595392

Aktuální novinky a témata z daňové a účetní legislativy a legislativní plány na nejbližší období

Cílem semináře je seznámit účastníky novinkami ze schvalované i připravované legislativy. Možnost diskuse s kompetentními zástupci Ministerstva financí jsou jedinečnou příležitostí získat nejaktuálnější informace k současné daňové politice České republiky včetně základních informací k daňovému balíčku 2019.

Setkání bude možné sledovat také on-line na webu. Pro objednání se přihlašte na druhý termín. Informace o přístupu bude zveřejněna nejpozději týden před setkáním.

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen pro daňové poradce a širokou odbornou veřejnost včetně podnikatelů a zástupců firem, podnikatelských a profesních svazů a podobně.

Obsahová náplň

0900 – 0930    Registrace účastníků

0930 – 0945    Úvodní slovo - Ing. PETRA POSPÍŠILOVÁ, prezidentka KDP ČR

0945 – 1045    Oblast daní z příjmů - Ing. Mgr. STANISLAV KOUBA, náměstek pro řízení sekce Daně a cla, Ministerstvo financí
                         Novela zákona o daních z příjmů ve vazbě na implementaci směrnice ATAD a další legislativní změny a legislativní výhled

1045 – 1215    Oblast nepřímých daní - Ing. ONDŘEJ FASORA, Ph.D., ředitel odboru Nepřímé daně, Ministerstvo financí
                         Aktuální a diskutované změny v oblasti DPH v úrovni České republiky a Evropské unie

1215 – 1315    Oběd

1315 – 1445    Oblast správy daní -  Mgr. KAREL ŠIMEK, ředitel odboru Daňová legislativa, Ministerstvo financí
                         Aktuální a plánované legislativní změny včetně nového portálu, zjednodušení kontrolních postupů, částečné vracení
                         daňových odpočtů, revize sankčního systému atd.


1445 – 1545    Oblast účetnictví - JUDr. DAVID BAUER, ředitel odboru Regulace a metodika účetnictví, Ministerstvo financí
                         Koncepce nové účetní legislativy včetně přípravy nového zákona o účetnictví

1545 – 1600    Závěrečné slovo

Organizační pokyny

Cena:
1.990,- včetně DPH – zvýhodněná cena pro daňové poradce a asistenty daňových poradců, evidované v seznamu KDP ČR
2.690,- včetně DPH – ostatní účastníci

Platbu poukazujte na základě vystavené a zaslané výzvy k úhradě, která je systémem zasílána automaticky, po vytvoření objednávky.
Účastnický poplatek zahrnuje 1 školící den, drobné občerstvení (káva, minerálka) a nelze ho nijak krátit.
Ubytování ani obědy nezajišťujeme, oběd je možné zakoupit v hotelové restauraci.

Časový rozvrh semináře:
9:30 - 16:00 (prezence od 9:00)

Počet hodin KPV: 6

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

JUDr. David Bauer

JUDr. David Bauer

ředitel odboru Regulace a metodika účetnictví Ministerstva financí ČR

Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.

Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.

ředitel odboru nepřímých daní Ministerstva financí ČR, přičemž do gesce odboru patří zejména oblast DPH, spotřebních daní a energetických daní

Ing. Mgr. Stanislav Kouba

Ing. Mgr. Stanislav Kouba

náměstek pro řízení sekce Daně a cla, bývalý ředitel odboru Daně z příjmů Ministerstva financí ČR

Mgr. Karel Šimek

Mgr. Karel Šimek

ředitel odboru Daňová legislativa Ministerstva financí ČR

Ing. Marie Velflová

Ing. Marie Velflová

vrchní ministerský rada, Ministerstva financí ČR