• Archive
Komora daňových poradců ČR
Napsali o nás

Aktuální otázky k daňovému poradenství

15.6.2004
Rozhovor HN s prezidentem KDP ČR Ing. Jiřím Nekovářem

hn: Co má dělat poplatník, když zjistí, že mu daňový poradce špatně spočítal daň?

Především musí podat dodatečné daňové přiznání, v němž správně stanoví svou daňovou povinnost. Finanční úřad mu sdělí penále, jestliže předtím přiznal nižší daň. Toto penále je škodou. Byla-li škoda zaviněna daňovým poradcem, může poplatník po daňovém poradci škodu vymáhat. Zdůrazňuji, že škodou je pouze penále, resp. příslušenství daně (penále, pokuty apod. - pozn. red.). Škodou naopak není vlastní zvýšená daňová povinnost, což je v takovém případě forma odložené daně, protože poplatník mohl s penězi, které nezaplatil do státního rozpočtu, disponovat.

hn: Je daňový poradce nějakým způsobem pojištěn proti případným škodám, které by mohl způsobit klientovi?

Ano, ze zákona jsou pojištěni všichni daňoví poradci už před zahájením své činnosti. Jednak pojištění organizuje Komora a část poradců, zhruba půl procenta, je pojištěno individuálně. Komora sjednává pojištění svých členů u Kooperativy prostřednictvím makléřské firmy GrECo International.

hn: Všichni poradci jsou pojištěni na stejnou částku?

Ne a právě to je jedna z věcí, o kterou by se měl klient zajímat. Minimální výše pojistky organizované Komorou je 500 tisíc korun, ale nadto se zhruba polovina poradců připojišťuje na vyšší částky. Nejsou výjimkou poradci, kteří jsou pojištěni na částku až 50 miliónů. Pojištění samotné je poměrně drahé, ale poradci s vyšší pojistkou mají určitou konkurenční výhodu.

hn: Co když poradce nebude chtít klientovi škodu zaplatit? Může se poškozený obrátit na Komoru?

Musí se obrátit na soud a požadovat dodržení smluvních závazků daňového poradce. Komora není smírčí orgán. V loňském roce projednávala šest disciplinárních případů, které byly vyvolány stížnostmi klientů, což považuji za velmi nízké číslo.

hn: V současné době je vydáno přes 3,5 tisíce licencí k daňovému poradenství a zkoušky dále probíhají. Kolik lidí podle vás uživí trh s daňovým poradenstvím?

Tuto otázku si také klademe a vedení Komory má v tomto ohledu velmi liberální názor. Nakonec to bude právě trh, kdo určí, kolik bude daňových poradců. Zájem o daňové poradenství je sice velký, ale postupně klesá. Proto jsou například omezeny zkoušky na dva termíny ročně. Pro srovnání, v Rakousku je 6,5 tisíce daňových poradců.

hn: Nezlikvidovalo by prosazení „rovné daně“ daňové poradenství jako živnost?

Jsem přesvědčen, že ne. Četl jsem někde názor poslance Kocourka, že daňoví poradci jsou proti rovné dani. Ale nám je v zásadě jedno, jaká bude daňová sazba. Podstatné je, jak se bude tvořit daňový základ. Kromě toho zde zůstane soustava nepřímých daní, které jsou samy o sobě dost složité. Pokud ale bude daňová soustava opravdu zjednodušena a zreformována tak, že se bude lišit například od ostatních evropských zemí, pak zde umístí svá sídla mnohé zahraniční firmy, které jsou zvyklé na daňové poradenství. Musíme si totiž uvědomit, že profese daňového poradce v sobě zahrnuje komplexní ekonomické poradenství. Daňoví poradci jsou vybaveni poskytovat nejen služby daňového poradce, ale i účetní poradenství, likvidace, konkurs, zakládání firem apod.

hn: Nejsou rostoucí daňové nedoplatky důkazem „šikovnosti“ daňových poradců?

Ne, objem daňových nedoplatků je do značné míry „hra s čísly“, protože roste především penále z nezaplacených daní. Drtivá většina neplatičů se pohybuje od počátku na hranici nebo i za hranicí zákona a nevyhledává služby daňových poradců. Na daňových nedoplatcích nese svůj díl také nejednoznačné zákonodárství a často rozdílný výklad zákonů na stejný problém nejen na finančních úřadech v různých krajích, ale dokonce i u soudů. Právní jistotě poplatníků nepřidávají ani některá stanoviska Ministerstva financí. Jako příklad  bych uvedl, že ministerstvo spolu s celníky v rozporu se zákonem uplatňovalo 22procentní sazbu DPH u bionafty. Až na základě právních analýz změnilo názor a nyní souhlasí s uplatněním pětiprocentní sazby.

Zdroj: Hospodářské noviny
Redaktor: Michal Fialka