• Bulletin KDP ČR

Bulletin KDP ČR v PDF

Komora vydává pro své členy a pro odbornou veřejnost tištěný čtvrtletník Bulletin KDP ČR, který je redigován Redakční radou. Každý měsíc pak vydává elektronickou verzi e-Bulletinu KDP ČR, který je distribuován pouze daňovým poradcům.

Tištěný Bulletin KDP ČR začal vycházet v novém formátu od září 2013, kdy přestaly být opakovaně zveřejňovány články z e-Bulletinu a obsah tvoří nové autorské texty. Tento čtvrtletník má ambice překračovat v textech běžný rámec odborného výkladu daňové problematiky, jít více do hloubky a věnovat se i případnému přesahu do souvisejících oblastí, např. právní problematiky. Bulletin je kromě daňových poradců zasílán také vybraným příjemcům z řad odborné veřejnosti.