Bulletin KDP ČR roční předplatné

1 035 vč DPH
skladem

Časopis Bulletin KDP ČR je samostatným výstupem Komory, který od počátku své existence vychází z poslání Komory přinést daňovým poradcům informace, které jsou jedinečné. Snahou Bulletinu je překročit v textech běžný rámec odborného výkladu daňové problematiky, jít více do hloubky a věnovat se i případnému přesahu do souvisejících oblastí, např. právní problematiky.

Předplatné lze objednat od aktuálního čísla, příp. i vč. čísel starších (požadovanou variantu uveďte, prosím, v poznámce).

Nyní je v prodeji č. 3/2019. Jeho téma zní "Účetnictví".

Obsah Bulletinu: 

Předmluva – Jana Skálová 
Rozhovor s JUDr. Davidem Bauerem

účetnictví

  • Komu slouží konsolidovaná účetní závěrka – Ing. Marie Zelenková, Ph.D.
  • Ekvivalenční metoda v konsolidované účetní závěrce (základní charakteristiky a vybrané problémy) – doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
  • Inspirace v IFRS – Ing. Alice Šrámková 
  • Opravné položky k cizoměnovým pohledávkám: Jak s nimi pracovat v účetnictví, aby byla naplněna myšlenka věrného zobrazení? – Ing. Libor Vašek, Ph.D.
  • Daň z nabytí nemovitých věcí – je třeba se rozhodnout – Ing. Otakar Machala

ostatní

  • Rozdělení a výplata podílu na zisku v s. r. o. a a. s. po rekodifikaci – JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
  • Zajišťovací příkazy očima expertů – Mgr. Violeta Bajmaku 
  • Výzvy v profesi daňového poradce ve třetí dekádě 21. století – Ing. Tomáš Urbášek, LL.M., FCCA, Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M. 

 

Rok vydání: 2019
Vazba: A4 šitá
Poznámka: Cena předplatného je vč. poštovného (poštovné 110 Kč nebude účtováno)
Nakladatel: KDP ČR