Bulletin KDP ČR roční předplatné

1 035 vč DPH
skladem

Časopis Bulletin KDP ČR je samostatným výstupem Komory, který od počátku své existence vychází z poslání Komory přinést daňovým poradcům informace, které jsou jedinečné. Snahou Bulletinu je překročit v textech běžný rámec odborného výkladu daňové problematiky, jít více do hloubky a věnovat se i případnému přesahu do souvisejících oblastí, např. právní problematiky.

Předplatné lze objednat od aktuálního čísla, příp. i vč. čísel starších (požadovanou variantu uveďte, prosím, v poznámce).

Nyní je v prodeji č. 4/2018. Jeho hlavní téma zní "DPH".

Obsah Bulletinu: 

Předmluva – Ing. Hana Zídková, Ph.D. 
Rozhovor s Ing. Martinem Janečkem 

DPH

 • Odhady mezery DPH z ptačí perspektivy – Grzegorz Poniatowski 
 • Konečný systém DPH podle nových návrhů Evropské komise – Ing. Růžena Hrůšová 
 • Praktická úskalí konečného systému DPH – Ing. Stanislav Kryl, Ing. Romana Klímová 
 • Dočasné záplaty (tzv. quick fixes) stávajícího systému uplatňování DPH s předpokládanou účinností od 1. 1. 2020 do doby přijetí konečného systému DPH – Ing. Ivana Krylová 
 • Plošný reverse chargé – Milena Hrdinková, Hana Štulajterová 
 • Neutralita v oblasti DPH – Mgr. Ing. Alena Dugová 
 • Ekonomická činnost a kde leží její hranice – Olga Holubová 
 • Některé aspekty převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník v řetězových dodávkách – Ing. Petra Němcová, Mgr. Ing. Petr Toman 
 • DPH v digitální ekonomice – Ing. Hana Zídková, Ph.D. 

 

ostatní

 • Úroky z prodlení v případě podání dodatečných daňových přiznání na vyšší a nižší daň – Ing. Stanislav Kryl, Ing. Romana Klímová 
 • Osvobození „bytových“ jednotek v rodinných domech od daně z nabytí nemovitých věcí – Mgr. Martin Hurych, Mgr. Ing. Radka Malinová 
 • Mlčenlivost daňového poradce a trestní řízení – Mgr. Vít Koupil 
 • Digitalizace je nutná, je však třeba k ní přistupovat opatrně – Rozhovor s Filipem Krajčuškou 
Rok vydání: 2018
Vazba: A4 šitá
Poznámka: Cena předplatného je vč. poštovného (poštovné 100 Kč nebude účtováno)
Nakladatel: KDP ČR