Bulletin KDP ČR roční předplatné

1 035 vč DPH
skladem

Časopis Bulletin KDP ČR je samostatným výstupem Komory, který od počátku své existence vychází z poslání Komory přinést daňovým poradcům informace, které jsou jedinečné. Snahou Bulletinu je překročit v textech běžný rámec odborného výkladu daňové problematiky, jít více do hloubky a věnovat se i případnému přesahu do souvisejících oblastí, např. právní problematiky.

Předplatné lze objednat od aktuálního čísla, příp. i vč. čísel starších (požadovanou variantu uveďte, prosím, v poznámce).

Nyní je v prodeji č. 3/2018. Jeho hlavní téma zní "25 let KDP ČR".

Obsah Bulletinu: 

Předmluva – Ing. Jana Skálová, Ph.D. 
25 let KDP ČR

  • Daňoví poradci v číslech – Ing. Radek Neužil, LL.M. 
  • Daňové poradenství nabývá na významu – Ing. Tomáš Hajdušek 
  • Daňoví poradci tvoří Komoru a Komora jsou její členové – Ing. Radek Neužil, LL.M. 
  • Rozhovory s jednotlivými prezidenty Komory daňových poradců ČR 
  • Mezinárodní spolupráce daňových poradců je nutností – Rozhovor s Piergiorgio Valente 
  • Mezinárodní srovnání výkonu profese daňového poradce ve vybraných zemích – Ing. Jan Tuček Historie Koordinačního výboru MF ČR – Ing. Jiří Nekovář 
  • 25 let KDP ČR – nebo taky 25 let s našimi daňovými zákony 
  • Jak se měnily kvalifikační zkoušky v čase, aneb bez zkoušky do Komory nevstoupíš – Ing. Jana Skálová, Ph.D., Mgr. Šárka Lásková 
  • Nejvýznamnější daňová rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (2003–2018) – JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
Rok vydání: 2018
Vazba: A4 šitá
Poznámka: Cena předplatného je vč. poštovného (poštovné 100 Kč nebude účtováno)
Nakladatel: KDP ČR