Bulletin KDP ČR roční předplatné

Cena předplatného je vč. poštovného (poštovné nebude účtováno)

1 035 vč DPH
skladem

Časopis Bulletin KDP ČR je samostatným výstupem Komory, který od počátku své existence vychází z poslání Komory přinést daňovým poradcům informace, které jsou jedinečné. Snahou Bulletinu je překročit v textech běžný rámec odborného výkladu daňové problematiky, jít více do hloubky a věnovat se i případnému přesahu do souvisejících oblastí, např. právní problematiky.

Předplatné lze objednat od aktuálního čísla, příp. i vč. čísel starších (požadovanou variantu uveďte, prosím, v poznámce).

Nyní je v prodeji č. 1/2021. Téma vydání: Proces a trest

Úvodník – JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.

 • Pár poznámek k vývoji daňového sytému – JUDr. Alena Kohoutková
 • K ochraně legitimních očekávání při správě daní – JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D.
 • Nepřípustnost daňového tvrzení v nalézacím řízení před a po 1. 1. 2021 – JUDr. Jana Jarešová, Ph.D., Mgr. Bc. David Cafourek
 • Elektronický berní spis – očekávání a skutečnost – Ing. Marek Piech
 • Nad některými otázkami týkajícími se svědků v daňovém řízení – Ing. Zdeněk Burda
 • Zvoní hrana dodržování správných procesních postupů? –  Mgr. Ing. Petr Toman, JUDr. Jana Fuksová, LL.M.
 • Daňová ztráta ve světle judikatury NSS – JUDr. Barbara Pořízková
 • Přednost ručení před odpíráním nároků na odpočet opět na scéně – JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský
 • Změny v § 247a daňového řádu –  Mgr. David Žákovec
 • Výše pokuty za opožděné tvrzení daně v kontextu vývoje judikatury –  Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D.
 • Zrušení pětileté hranice pro úročení prodlení očima NSS – Mgr. Lenka Krupičková, LL.M.
 • Úrok ze zadrženého odpočtu – never-ending story? – Mgr. Ing. Vít Křivánek
 • Poznámky k některým bodům přechodných ustanovení novely daňového řádu č. 283/2020 Sb. – Mgr. Jakub Hajdučík
 • Počátek a konec běhu úročené doby při nezákonné exekuci – Ing. Tomáš Hajdušek
 • K procesu obstarávání důkazů z trestního spisu správcem daně a k (ne)použitelnosti vybraných důkazů v rámci daňového řízení – JUDr. Jakub Hlína
 • Správa daní a trestní právo daňové z pohledu novely trestního zákoníku –  Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová, Mgr. Kateřina Devlin
 • Subjektivní stránka v trestných činech daňových – JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
 • Důsledky doznání a náhrady škody na rozhodování orgánů činných v trestním řízení – Mgr. Vít Koupil
 • Novela zákona o oceňování majetku (zákon č. 151/1997 Sb.) – Ing. Tomáš Podškubka, Ph.D., MRICS
 • Zadávání znaleckých posudků ve světle quaestio facti vs quaestio iuris – Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M.

 

Rok vydání: 2021
Vazba: A4 šitá
Poznámka: cena předplatného je vč. poštovného (poštovné nebude účtováno)
Nakladatel: KDP ČR