Bulletin KDP ČR roční předplatné

Cena předplatného je vč. poštovného (poštovné nebude účtováno)

1 035 vč DPH
skladem

Časopis Bulletin KDP ČR je samostatným výstupem Komory, který od počátku své existence vychází z poslání Komory přinést daňovým poradcům informace, které jsou jedinečné. Snahou Bulletinu je překročit v textech běžný rámec odborného výkladu daňové problematiky, jít více do hloubky a věnovat se i případnému přesahu do souvisejících oblastí, např. právní problematiky.

Předplatné lze objednat od aktuálního čísla, příp. i vč. čísel starších (požadovanou variantu uveďte, prosím, v poznámce).

Nyní je v prodeji č. 1/2020. Jeho téma zní "Účetnictví".

Obsah Bulletinu: 

Předmluva – Ing. Jana Skálová, Ph.D. 
Rozhovor s doc. Ing. Ladislavem Mejzlíkem, Ph.D. 

Účetnictví

  • Od základních účetních principů a zásad k předpokladům, zásadám, kvalitativním charakteristikám a omezením účetního výkaznictví aneb Jedna z křižovatek na cestě k novému zákonu o účetnictví – JUDr. David Bauer 
  • Koncepce účetního výkaznictví organizací veřejného sektoru – odlišná, nebo stejná jako pro podnikatelskou sféru? – Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
  • Koncepční rámce účetnictví – doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. 
  • Koncepční přístupy k výnosům – Ing. Petr Vácha, Ph.D.
  • Reálná hodnota a její význam v českém účetnictví – Ing. Petr Kříž 
  • Je pojem účetní knihy skutečně zastaralý? – Ing. Oto Křivanec 
  • Možnosti použití IFRS v podmínkách ČR – Ing. Simona Tuzarová, Ph.D., doc. Ing Ladislav Mejzlík, Ph.D. 
  • Vyhodnocení veřejné konzultace k souhrnu řešení nové účetní legislativy – Ing. Václav Tittelbach, Hana Kubcová 
  • Vykazování výzkumu a vývoje v českém prostředí a interpretace NÚR I-40 – Ing. Petr Vácha, Ph.D. 

Ostatní
Nejžádanějším zaměstnavatelem v daních za rok 2019 je společnost Deloitte. Kdo se stal Daňařem roku?  

 

Rok vydání: 2020
Vazba: A4 šitá
Poznámka: Cena předplatného je vč. poštovného (poštovné nebude účtováno)
Nakladatel: KDP ČR