Pojištění daňového poradce

Publikováno 22.12.2014
  • Daňový poradce je podle § 6 odst. 10 písm. a) zákona č. 523/1992 Sb. povinen uzavřít před zahájením výkonu daňového poradenství smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství a být takto pojištěn po celou dobu výkonu daňového poradenství. 
  • Komora pravidelně kontroluje platnost pojištění profesní odpovědnosti každého daňového poradce a v případě, že poradce toto pojištění nedoloží, Komora mu může v souladu s § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 523/1992 Sb. pozastavit výkon daňového poradenství do doby doložení uzavření pojistky.
  • Komora má uzavřenou rámcovou pojistnou smlouvu pro pojištění odpovědnosti daňového poradce a také právnických osob evidovaných v seznamu vedeném Komorou s pojišťovnou Kooperativa, a.s., každý daňový poradce má umožněno se buď připojit k tomuto rámcovému pojištění nebo uzavřít individuální pojistnou smlouvu u kterékoliv pojišťovny na trhu.