Pro uchazeče o zkoušku

Tisknout
Publikováno 19.12.2014


Musí být kopie vysokoškolského diplomu k žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky ověřená?

  • Kopie vysokoškolského diplomu nemusí být ověřená, stačí prostá kopie.

Je pro zápis do seznamu daňových poradců nezbytná praxe?

  • Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, nestanovuje podmínku praxe pro přijetí ke kvalifikační zkoušce ani k zápisu do seznamu daňových poradců.

Je možné u žadatele o vykonání kvalifikační zkoušky nahradit chybějící vysokoškolské vzdělání praxí?

  • Nahrazení chybějícího vysokoškolského vzdělání praxí není možné, zákon č. 523/1992 Sb. stanovuje  pro přijetí ke kvalifikační zkoušce podmínku ukončeného akreditovaného vzdělání minimálně bakalářského stupně.

Musí být vysokoškolské vzdělání žadatele ekonomického nebo právního zaměření?

  • Zákon č. 523/1992 Sb. nestanovuje požadavky na zaměření vysokoškolského vzdělání žadatele o vykonání kvalifikační zkoušky.

Pokud jsem již v minulosti konal kvalifikační zkoušku a posílal kopii diplomu, musím ji posílat opět k novému přihlášení?

  • Při opakovaném podání žádosti o vykonání zkoušky není třeba znovu dokládat kopii diplomu, pokud nedošlo u žadatele ke změně akademického titulu.