Často kladené otázky

Pro uchazeče o zkoušku

Publikováno 19.12.2014


Musí být kopie vysokoškolského diplomu k žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky ověřená?

  • Kopie vysokoškolského diplomu nemusí být ověřená, stačí prostá kopie.

Je pro zápis do seznamu daňových poradců nezbytná praxe?

  • Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, nestanovuje podmínku praxe pro přijetí ke kvalifikační zkoušce ani k zápisu do seznamu daňových poradců.

Je možné u žadatele o vykonání kvalifikační zkoušky nahradit chybějící vysokoškolské vzdělání praxí?

  • Nahrazení chybějícího vysokoškolského vzdělání praxí není možné, zákon č. 523/1992 Sb. stanovuje  pro přijetí ke kvalifikační zkoušce podmínku ukončeného akreditovaného vzdělání minimálně bakalářského stupně.

Musí být vysokoškolské vzdělání žadatele ekonomického nebo právního zaměření?

  • Zákon č. 523/1992 Sb. nestanovuje požadavky na zaměření vysokoškolského vzdělání žadatele o vykonání kvalifikační zkoušky.

Pokud jsem již v minulosti konal kvalifikační zkoušku a posílal kopii diplomu, musím ji posílat opět k novému přihlášení?

  • Při opakovaném podání žádosti o vykonání zkoušky není třeba znovu dokládat kopii diplomu, pokud nedošlo u žadatele ke změně akademického titulu.

Bude na uhrazený poplatek za vykonání kvalifikační zkoušky zaslán uchazeči účetní doklad? 

  • Výzva k úhradě poplatku za kvalifikační zkoušku je vystavena uchazeči na adresu trvalého bydliště uchazeče, který se ke kvalifikační zkoušce hlásí. Adresu výzvy není možné měnit. Poplatek  není zdanitelným plněním, je placen podle zkušebního řádu a zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a KDP ČR. Na uhrazený poplatek není vystavována faktura ani jiný účetní nebo daňový doklad. Výzvu k úhradě Komora  zasílá uchazečům elektronicky na emailovou adresu uvedenou ve formuláři žádosti o vykonání zkoušky.