Nabídka školení a kurzů

Daňová a účetní angličtina /A2/ ON-LINE - 10 x 60 min

Cílem kurzu je procvičit profesní slovní zásobu, prodiskutovat dané téma a zopakovat důležité základní gramatické jevy. Vhodná vstupní úroveň jazyka je A2. Texty k daným tématům budeme překládat společně a budeme se zaměřovat na použití odborné slovní zásoby v praxi. Tempo bude pozvolné. Podklady dostanete vždy písemně dopředu a jejich součástí bude i klíč ke cvičením. Součástí výuky jsou také výzvy, které Vám lektorka bude zasílat 1x měsíčně celý týden. Cílem je, po určitý časový úsek, zintenzivnit procvičování slovní zásoby a gramatiky.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro pracovníky v oblasti daní a účetnictví, kteří potřebují porozumět a komunikovat s klienty, kolegy či úředníky v anglickém jazyce. 

Ve skupině bude maximálně 6 účastníků.

Obsahová náplň

Obsah kurzu:

 1.lekce  Profesní část: Spotřební daň
 Jazyková část: přítomné časy
 2.lekce  Profesní část: DPH a cla 
 Jazyková část: minulé časy (past simple, continuous)
 3.lekce  Profesní část: DPPO, různé typy společností  
 Jazyková část: budoucí čas
 4.lekce  Profesní část: Účetnictví
 Jazyková část: trpný rod
 5.lekce  Profesní část: Rozvaha, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení
 Souhrnné opakování 1.-4. lekce
 6.lekce  Profesní část: DPFO, politika zaměstnanosti 
 Jazyková část: způsobová slovesa
 7.lekce  Profesní část: Kapitál; Srážková daň  
 Jazyková část: podmínkové věty
 8.lekce  Profesní část: DNV, DNNV
 Jazyková část: vztažné věty
 9.lekce  Profesní část: SID; daň darovací 
 Jazyková část: slovesa s ing a to + infinitiv 
 10.lekce  Souhrnné opakování


Termíny lekcí jsou ve vybrané pátky od 10:00 - 11:00 hodin.
10 lekcí ve dnech:  14.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 8.4., 29.4., 13.5., 27.5.

Organizační pokyny

Kurz proběhne on-line formou prostřednictvím MS Teams. Pro účastníky bude vytvořena stálá místnost, na kterou obdrží link v týdnu před konáním první lekce. Podmínkou je uhrazené kurzovné.

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

Mgr. Marcela Svatková

Mgr. Marcela Svatková

Lektorka anglického a německého jazyka a prokuristka jazykové školy. S KDP spolupracuje již 10 let a má bohaté zkušenosti s prezenční i online výukou daňových poradců a další odborné veřejnosti v oblasti daňové a účetní angličtiny a němčiny. Zaměřuje se na skupinové i individuální lekce, při kterých využívá vlastní materiály připravené podle individuálních potřeb studentů. Angličtinu i němčinu vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze. Zkušenosti s německým jazykem získala studiem v Pasově, prací v Regensburku a Aschau am Inn. Anglický jazyk zdokonalila v Londýně, kde pracovala a navštěvovala různé jazykové kurzy.