Ing. Pavel Říha

Daňový poradce (4597 )
Přijímá zakázky

Říká o sobě

Jsem daňový, účetní a ekonomický poradce. Poskytuji daňové poradenství pro obchodní korporace i fyzické osoby a vedení daňové či jiné evidence (např. evidence příjmů) pro fyzické osoby. Jsem schopen posoudit jakoukoliv vaši transakci z pohledu optimalizace zdanění. Nabízím účetní poradenství pro podnikatelské subjekty a ekonomické poradenství. Pomáhám s finančním řízením společností, například při posouzení finančního zdraví společnosti. Poskytuji poradenství v oblasti komunikace se správcem daně a zastupuji klienty ve sporech se správcem daně. Rovněž nabízím poradenství v oblasti podání a doručování prostřednictvím datových schránek a spravuji datové schránky podnikatelům i občanům. Dlouhodobě se věnuji problematice AML zákona (opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) a evidenci skutečných majitelů. V této oblasti radím povinným osobám, především daňovým poradcům, auditorům a účetním. V souvislosti s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů poskytuji poradenství nejen povinným osobám dle AML zákona, ale i evidujícím osobám. Také poskytuji poradenství povinným osobám dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Specializace

  • Daň z nemovitých věcí
  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň z příjmů fyzických osob
  • Daň z příjmů právnických osob
  • Daňová evidence
  • Silniční daň
  • Sociální a zdravotní pojištění
  • Správa daní a poplatků
  • Účetnictví

Kontaktní informace

Kraj Pardubický
Sídlo Bartoňova 827, Studánka, 530 12 Pardubice
Kancelář Bartoňova 827, Studánka, 530 12 Pardubice
Telefon +420 604 479 554
E-mail pavel@rihovi.eu
Datová schránka kyi8zui
IČO 73988936
KDP 12 let v evidenci Komory
Více na webu https://www.rihovi.eu

Doporučte poradce

Komora daňových poradců eviduje daňové poradce a daňově poradenské společnosti v seznamu, zveřejňuje jejich adresy, kontaktní údaje, přihlášení k etickému kodexu a účast daňových poradců v kontinuálním profesním vzdělávání. Ostatní údaje si v seznamu spravují samotní poradci a poradenské společnosti.