Kontaktní osoba

Vratislav Mánek
E-mail: manek@kdpcr.cz
Tel.: 602595392

DPH v neziskovém sektoru - aneb, kde končí zákon, začínají pochybnosti

Proč se semináře zúčastnit?
Jak vyplynulo z minuloročního semináře, diskuse nad daněmi v neziskovém sektoru mají význam a jsou přínosné. Letošní seminář je orientován na daň z přidané hodnoty, kde taktéž nejsou přímočará a jednoznačná řešení, otázky se pravidelně vracejí a diskuse opakují. Členové Sekce Odborného kolegia KDP ČR pro zdaňování neziskových organizací si tedy opět připravili několik témat s cílem na problémy a nejednoznačnost řešení upozornit. Přijďte si jejich názory poslechnout a diskutovat o nich. Odnesete si určitě nový pohled na diskutovanou problematiku a třeba i posun v řešení otázek, které Vás napadají

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen především členům KDP ČR, asistentům DP evidovaným v seznamu KDP ČR, dále jejich spolupracovníkům a daňově poradenským společnostem.
Mimo členy KDP ČR je určen také pro auditory, účetní, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost. 

Obsahová náplň

ZDAŇOVÁNÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU - aneb, kde končí zákon, začínají pochybnosti - Letošní ročník je věnován DPH
  8:15 –   9:00 Prezence
  9:00 –   9:30 Zahájení semináře a úvodní schéma
  9:30 – 10:10 Zamyšlení nad pojmy předmět daně, ekonomická činnost a veřejnosprávní činnost po novele zákona o DPH ve světle judikatury ESD
10:10 – 10:50 Dotace z pohledu DPH, Dotace jako úplata
10:50 – 11:20 Přestávka
11:20 – 12:00 Nejasnosti v DPH na výstupu (poskytnutí služby, dodání zboží) – např. sociální služby, krátkodobý pronájem,
                          nájem x sportovní služby, služby za členský příspěvek 
12:00 – 12:40 Identifikovaná osoba, povinnost registrace, plátce DPH 
12:40 – 13:10 Přestávka
13:10 – 14:10 Odpočet v částečné výši, koeficienty, korekční mechanismy. Praktické uplatnění, příklady.
14:10 – 14:30 Závěrečná diskuse

Organizační pokyny

Cena:
2.000,- včetně DPH – zvýhodněná cena pro daňové poradce a asistenty daňových poradců, evidované v seznamu KDP ČR
2.500,- včetně DPH – ostatní účastníci

Platbu poukazujte na základě vystavené a zaslané výzvy k úhradě, která je systémem zasílána automaticky, po vytvoření objednávky.
Účastnický poplatek zahrnuje 1 školící den, drobné občerstvení (káva, minerálka) a nelze ho nijak krátit.
Ubytování ani obědy nezajišťujeme.

Časový rozvrh semináře:
9:00 - 14:30 (prezence od 8:15)

Počet hodin KPV: 5

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

RNDr. Petr Beránek

RNDr. Petr Beránek

daňový poradce, člen Sekce neziskové organizace při Odborném kolegiu KDP ČR, člen metodické rady SÚ pro neziskové organizace, učitel na VŠ – Institut Franka Dysona

RNDr. Mgr. Petr Couf

RNDr. Mgr. Petr Couf

daňový poradce, člen Sekce neziskové organizace při Odborném kolegiu KDP ČR, člen Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Ing. Pavel  Lampa

Ing. Pavel Lampa

daňový poradce, člen Sekce neziskové organizace při Odborném kolegiu KDP ČR

Mgr. Karla Maderová Voltnerová

Mgr. Karla Maderová Voltnerová

daňový poradce č. 3475

Ing. Simona Pacáková

Ing. Simona Pacáková

daňová poradkyně, auditorka, soudní znalkyně v oboru ekonomika, lektorka profesního vzdělávání v oblasti účetnictví a daní