Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

Daňové a rozpočtové právo - právní teorie i praktické výklady

Dvoudenní seminář, 21. 9. a 5. 10. 2020
Komora ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy

Vzhledem k opatřením v souvislosti s epidemií COVID-19 byla omezena kapacita prezenčních účastníků na maximálně 50. Další zájemci o seminář se mohou přihlašovat na on-line stream semináře. Po uhrazení školného obdrží účastníci odkaz na stream a přístupové heslo. 

Seminář k vybraným otázkám a principům daňového a rozpočtového práva ukáže účastníkům právní rámec a kontext situací, které ne vždy jsou popsané v daňových zákonech, jsou však důležité pro jejich pochopení a výklad v konkrétních praktických situacích. Seminář se bude jednak věnovat obecným otázkám daňového a rozpočtového práva a dále pak konkrétním aktuálním tématům jako je vracení nadměrných odpočtů, zneužití práva v daních, zdanění církevních restitucí, formulářová podání při správě daní, poskytování informací správci daně (DAC5 a DAC6), zásadě ne bis in idem nebo elektronické evidenci tržeb. V části rozpočtového práva potom přinese informace k rozpočtové kázni a odpovědnosti nebo dotačním řízením.

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen pro daňové poradce, asisteny DP registrované u Komory, další spolupracovníky DP a další odbornou veřenost.

Obsahová náplň

 21. 9. - dopolední blok  Teoretické otázky daňového práva 
 21. 9. - odpolední blok  Aktuální a praktické otázky daňového práva
 5. 10. - dopolední blok  Aktuální a praktické otázky daňového práva
 5. 10. - odpolední blok  Teoretické a praktické otázky rozpočtového práva 

Seminář vychází z přednášky, která byla nejlépe hodnocena na posledních běhu právního cyklu pro daňové poradenství, a protože se otevření celého cyklu v následujícím období neplánuje, nabízí Komora daňových poradců ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy tento seminář samostatně. Seminář je určen širokému spektru posluchačů, kteří se zabývají daňovou problematikou, kterým přinese potřebnou přidanou hodnotu k běžnému daňovému poradenství.

Hodnocení účastníků

  • Chtěl bych vyzdvihnout zejména doc. Boháče, přednášel k věci, v tempu, dotazy zodpovídal efektivně, prokázal nejvyšší odbornost.
  • Velmi zajímavé téma v rámci právního vzdělávání. JUDr. Boháč vynikající projev.
  • Naprosto skvělá přednáška!!!

Lektor - doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Specializuje se na rozpočtové právo, daňové právo (v širším slova smyslu) a otázky subjektů finančního práva. Působí na katedře finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je členem Vědecké rady a předsedou Akademického senátu Právnické fakulty UK. Pan Boháč je rovněž členem Akademického senátu Univerzity Karlovy. Působí rovněž na Ministerstvu financí v odboru Daňová legislativa. Od roku 2014 je předsedou rozkladové komise ministra financí pro přípravu rozhodnutí o opravných prostředcích proti rozhodnutí Ministerstva financí při správě daní. Je rovněž předsedou Pracovní komise pro veřejné právo II - finanční právo Legislativní rady vlády České republiky.

Nezkrácený profil přednášejícího naleznete www.radimbohac.cz

Organizační pokyny

Termín konání: 21. září a 5. října 2020, vždy od 9 do 17 hodin
Místo konání: Univerzita Karlova, Právnická fakulta nám. Curieových 901/7, Praha
 
Cena pro asistenty DP evidované v seznamu KDP ČR je stejná jako pro daňové poradce. Číslo asistenta zapište do poznámky při přihlašování.
 
Prezenční kapacita je vyčerpána, přihlásit se můžete na on-line stream.

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu